logo

LD FAZAN DONJA LOMNICA

   

LD "FAZAN" - DONJA LOMNICA

Lovačka udruga i adresa

Lovačko društvo „FAZAN“ Donja Lomnica
Duga Ulica 58, 10412 Donja Lomnica

Osobe za kontakt Predsjednik: Stjepan Dehin - Duga Ulica 58, 10412 Donja Lomnica - 099/6693 438
TajnikJosip Šoštarec - Lukavečka 15, 10412 Donja Lomnica -          091/5359 265
E-mail i www nema
Broj i naziv lovišta

 

Površina (ha) / Lovna površina (ha)  
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
       
       
       
200      
   
Od ostale divljači javljaju se  
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti  
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici  
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Fotogalerija
 
Ukratko o udruzi: