logo

LD "SRNDAĆ BOLČ"

 

   

LOVAČKA UDRUGA "SRNDAĆ" BOLČ

Lovačka udruga i adresa Lovačka udruga "Srndać"
Majur 42, 10344 Farkaševac
Osobe za kontakt Predsjednik: Marijan Božić - Kabal 71, 10344 Farkaševac - 098/981 4064
Tajnik: Strika Tomislav, Majur 42, 10344 Farkaševac, 091 547 5936
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta nema lovište
Površina lovišta (ha) 800 ha
Lovna površina (ha)    
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna      
Zec      
Fazan      
Trčka      
200      
   
Od ostale divljači javljaju se  
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti Lovački dom površine cca 45 m2
Streljana na glinene golubove
Ostalo (što nudi lovačka udruga) Lovačko društvo SRNDAĆ Bolč je ovlašteno za provođenje uzgoja i zaštite divljači u lovištu br. 63 | BOLČ
Kulturni i drugi sadržaji u okolici U Vrbovcu postoji dosta kulturnih sadržaja kao i stari objekti: Crkva Sv. Vida, razni objekti koji povezani na vremena i osobe (Zrinski - Frankopani, Marija Jurić Zagorka).
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Kratka povijest udruge
Lovačko društvo SRNDAĆ Bolč osnovano je 29. 11. 1945. godine, kroz sve vrijeme svog postojanja uspješno gospodari svojim lovištem u svrhu očuvanja i uzgoja divljači.
Fotogalerija