logo

LD "VIDRA" CUGOVEC

 

   

LOVAČKO DRUŠTVO  "VIDRA"   CUGOVEC

Lovačka udruga i adresa Lovačko Društvo "Vidra"
Cugovec bb, 10345 Gradec
Osobe za kontakt Predsjednik: Božidar Sjever, Koritna 57, 10342 Dubrava, 098 402 241
Tajnik: Tatjana Sjever Sabolić - N.S. Radića 13, 10340 Vrbovec -    098/1688 844
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta nema lovište
Površina lovišta (ha)  
Lovna površina (ha)    
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna      
Zec      
Fazan      
Trčka      
200      
   
Od ostale divljači javljaju se  
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti Lovački dom površine cca 45 m2
Streljana na glinene golubove
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici U Vrbovcu postoji dosta kulturnih sadržaja kao i stari objekti: Crkva Sv. Vida, razni objekti koji povezani na vremena i osobe (Zrinski - Frankopani, Marija Jurić Zagorka).
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Kratka povijest udruge
Lovačka udruga je osnovana 1968. godine, brojila je 40-50 članova, no zbog gubitka lovišta 1999. godine broj lovaca u udruzi se smanjio na 25 članova udruge.
Fotogalerija