logo

L.D."TRČKA" NOVO ČIĆE

 

   

LD "TRČKA" - NOVO ČIČE

Lovačka udruga i adresa

Lovačka udruga „TRČKA“ Novo Čiče
Bukevje 13, 10411 Orle

Osobe za kontakt Predsjednik: Ivan Petko, Bukovje 13, 10413 Orle - 098 367 081
Tajnik: Petar Bobinac, Ribnica 3/1, 10415 Novo Čiče - 095/9033 477
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta I/139 "Novo Čiče" karta-lovista-icon KARTA LOVIŠTA.pdf
Površina (ha) / Lovna površina (ha) 4755 ha / 3341 ha
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna 40   16
Zec 124   39
Fazan 426   222
Trčka 40    
200      
   
Od ostale divljači javljaju se Kuna zlatica, Lisica, Tvor, Mačka divlja, Šljuka Bena, Prepelica, Šojka kreštalica, Vrana siva, Vrana gračac, Svraka
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti Lovački dom
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici

 

Obavijesti iz Lovačke udruge    


Fotogalerija
 

Ukratko o udruzi

Udruga je osnovana 1947. godine i broji 66 članova.