logo

LD ZVONIMIR DONJA LOMNICA

   

LD "ZVONIMIR" DONJA LOMNICA

Lovačka udruga i adresa

Lovačko društvo „ZVONIMIR" Donja Lomnica
Nova cesta 12, 10412 Donja Lomnica

Osobe za kontakt Predsjednik: Zvonimir Lučić 
PodpredsjednikDrago Arbanas - 091/2010 365
E-mail i www drago@mazda-arbanas
Broj i naziv lovišta

I/12 - Šiljakovačka Dubrava KARTA LOVIŠTA

Površina (ha) / Lovna površina (ha)  
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
       
       
       
200      
   
Od ostale divljači javljaju se  
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti  
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici  
Obavijesti iz Lovačke udruge    
Fotogalerija
 
Ukratko o udruzi: