Entries by LSZZ

STUDENI U LOVIŠTU

Početkom mjeseca okončava se rika jelena lopatara, nastavlja se parenje muflona i počinje parenje divokoza i divljih svinja. Završava se linjanje dlakave dvljači. Krzno krznašica je zrelo, još nije “iznošeno”. Posljednji mladi srnjaci odbacuju rogovlje i počinje im rasti novo. Divlji se papkari postupno udružuju u krda i premještaju se na toplija, zaštićenija i hranom […]

Lovci lovačkog društva “Kuna” Jablanovec tradicionalno obilježili Dan Svetog Huberta

Lovci lovačkog društva “Kuna” Jablanovec, tradicionalno su proslavili 3. studenog blagdan Svetog Huberta, zaštitnika lovstva i lovaca. Proslava je započela misnim slavljem kojega je predvodio župnik vlč. Darko Horvat u kapeli Sv. Ivana, u Jablanovcu… Lovci lovačkog društva “Kuna” Jablanovec, tradicionalno su proslavili 3. studenog blagdan Svetog Huberta, zaštitnika lovstva i lovaca. Proslava je započela […]

LISTOPAD U LOVIŠTU

Do otprilike sredine mjeseca traje rika običnog jelena, a počinje rika jelena lopatara, koja u drugoj polovici dostiže vrhunac. Potkraj mjeseca počinje parenje muflona. Srnjaci odbacuju rogovlje i počinje im rasti novo. U šumi je obilje jesenskih plodova i gljiva pa se divljač obilnije hrani da bi stekla pričuvu sala za zimu i pretežno se […]

Lovački savez Zagrebačke županije

Na prostoru Zagrebačke županije nalazi se 70 zajedničkih otvorenih lovišta i 12 vlastitih – državnih lovišta, 2 državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha). 95 ovlaštenika prava lova […]

RUJAN U LOVIŠTU

Vrijeme je jelenske rike. Ako ih ljudi previše uznemiravaju, jeleni traže nova rikališta. Pojavljuju se srnjaci koji su se krili i odmarali u gustišima poslije parenja. Svi lopatari imaju očišćeno rogovlje. Linja se papkasta divljač, najprije mlađa a poslije stara, prestarjela i bolesna. Seoba je ptica u punome jeku: odlaze i šumske šljuke, a golubovi […]