LD “SV. HUBERT” DESINEC

Lovačka udruga i adresa Lovačko društvo „Sv. Hubert“ Desinec
Vinogradska 115, 10450
Osobe za kontakt Predsjednik: Ivan Kos – Vočarska 13, 10450 Jastrebarsko – 095/8836 553
TajnikBoris Fureš – 091/7914 246 – Pavločanska C. 1A, 10450 Jastrebarsko – 091/7914 246
E-mail i www ld.svhubert@gmail.com
Broj i naziv lovišta

I/119 – Plešivica KARTA LOVIŠTA

Površina (ha) / Lovna površina (ha)
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
200
Od ostale divljači javljaju se
Vrijedne trofeje
Lovački dom i ostali objekti
Ostalo (što nudi lovačka udruga)
Kulturni i drugi sadržaji u okolici
Obavijesti iz Lovačke udruge
Fotogalerija
Ukratko o udruzi: