LD “Golub” Sveta Jana organizira utakmicu tipa “D” za pse ptičare

U sklopu obilježavanja 80 godišnjice osnutka, LD “Golub” Sveta Jana u suradnji sa Lovačkim savezom Zagrebačke županije organizira Utakmicu tipa “D” za pse ptičare.

Utakmica tipa “D” za pse ptičare (rad u polju i vodi, vlečka) Lovački savez Zagrebačke županije Lovačko društvo “Golub” Sveta Jana zol broj – I/118 ”Sveta Jana” 19.09.2015.

Zadnji rok za prijavu: 09.09.2015. (broj natjecatelja ograničen) Upisnina: 250 kn* * uključuje kotizaciju i ručak

Kontakt osoba Nera Fabijanić mob: 098/93 77 222 e-mail:caniscroatia@gmail.com

Uplate za domaće natjecatelje Primatelj: LD “GOLUB” SV. JANA , Gorica Svetojanska bb, 10453 Gorica Svetojanska Žiro račun: HR2123600001101421315

Poziv na broj: ovdje upišite svoj OIB Svrha uplate: UTAKMICA TIPA “D”

Strani natjecatelji uplatu vrše na dan održavanja

NAPOMENA: skeniranu uplatnicu, prijavnicu i rodovnicu potrebno je dostaviti na e-mail do zadnjeg roka prijave

pdfObjava-D.pdf    pdfPrijavnica-D.pdf