Međunarodni sokolarski susret

Sokolarski susret Jaska

Međunarodni sokolarski susret održati će se 14. studenog 2015. na području lovnog ureda Jastrebarsko u organizaciji LSZŽ pod pokroviteljstvom Grada Jastrebarsko i Hrvatskog lovačkog saveza.

Okupljanje sokolara i gledatelja biti će u osam (8:00) sati na Ranchu „Davy Crockett“ a sam lov pticama grabljivicama održati će se u lovištu ZOL  I/121 „Cvetković.