Ocjenjivanje Trofeja Divljači

372

Zagrebačka županija je 13. ožujka 2018. svojom odlukom nadopunila Komisiju za ocjenjivanje trofeja divljači novim članovima.

Temeljem članka 70., Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/14, 41/16, 67/16) i članka 5. Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izviješću o ocijenjenim trofejima (NN 92/2008), ovlaštenik prava lova dužan je ocijeniti trofeje divljači za prethodnu lovnu godinu i do 31. svibnja dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu evidenciju na propisanom obrascu, o čemu HLS vodi središnju evidenciju.

 

372

Zagrebačka županija je 13. ožujka 2018. svojom odlukom nadopunila Komisiju za ocjenjivanje trofeja divljači novim članovima.

Temeljem članka 70., Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/14, 41/16, 67/16) i članka 5. Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izviješću o ocijenjenim trofejima (NN 92/2008), ovlaštenik prava lova dužan je ocijeniti trofeje divljači za prethodnu lovnu godinu i do 31. svibnja dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu evidenciju na propisanom obrascu, o čemu HLS vodi središnju evidenciju.

Ocjenjivanje trofeja divljači pokazatelj je stanja u lovištima i kvalitete našeg gospodarenja.

Stečene trofeje ocjenjuje povjerenstvo od najmanje 3 ( tri ) člana. Za zajednička županijska lovišta Zagrebačke županije , članove Komisije za ocjenjivanje trofeja imenuje Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo.

Ovdje možete preuzeti sve Odluke Zagrebačke županije o imenovanjima Komisije za ocjenjivanje trofeja divljači u zajedničkim otvorenim lovištima na području Zagrebačke županije.

Odluka 30.09.2013.

Odluka 27.04.2016.

Odluka 13.03.2018.

 

ETD obrasce možete preuzeti na stranici Hrvatskog lovačkog saveza www.hls.com.hr

Članak 70.

(1) Trofeji divljači, koji podliježu vrjednovanju sukladno propisu koji donosi ministar, moraju se ocijeniti.

(2) Evidenciju trofeja divljači vodi lovoovlaštenik. Zakon o lovstvu – NN 140 / 05 22

(3) Trofeje divljači iz stavka 1. ovoga članka ocjenjuje komisija sastavljena od ovlaštenih ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja.

(4) Trofeje divljači stečene u državnom lovištu ocjenjuje komisija lovoovlaštenika.

(5) Trofeje divljači stečene u ostalim lovištima ocjenjuje komisija sastavljena od ovlaštenih ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja, a koju imenuje nadležno upravno tijelo čije je nadležno tijelo ustanovilo lovište.

(6) Stalno nacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe C.I.C. – a pri HLS-u potvrđuje vrhunske trofeje divljači i rješava prigovore na ocjenu trofeja komisije iz stavka 4. i 5. ovoga članka.

(7) O ocijenjenim trofejima komisije iz stavka 4. i 5. ovoga članka izvještavaju HLS koji vodi evidenciju o ocijenjenim trofejima divljači. Izvješća se daju do 31. svibnja svake godine za trofeje stečene u protekloj lovnoj godini.

(8) HLS organizira izložbe trofeja divljači te utvrđuje sadržaj, opseg i vrstu trofeja za izlaganje na nacionalnim i međunarodnim izložbama.

(9) Trofeje divljači iz lovišta ili Republike Hrvatske dopušteno je iznositi uz propisani trofejni list koji izdaju komisije iz stavka 4. i 5. ovoga članka. Trofeji divljači koji se nalaze u skupini pet točaka manjoj od nacionalnog prvaka mogu se iznositi iz Republike Hrvatske ako su ocjenjeni od strane Stalnoga nacionalnog povjerenstva za ocjenu trofeja i izložbe C.I.C.-a.

(10) Propis o načinu ocjenjivanja, vođenju evidencije o trofejima divljači te obrazac trofejnog lista i izvješća o ocijenjenim trofejima donosi ministar.

 

Autor: LSZŽ