Lovačko društvo Sokol Petrovina pustilo fazane u lovište

Lovačka društva ne bave se samo odstrelom životinja već i raznim drugim aktivnostima od kojih je jedna i briga za brojčano stanje divljači u lovištima. Lovačko društvo Sokol Petrovina danas je u svoje lovište pustilo 200 kljunova fazana. Službeno ispuštanje familija fazana obavljeno je na 3 lokacije u lovištu 1/117 Glavice o kojem se brine Lovačko društvo Sokol Petrovina. Društvo jednom godišnje ispušta fazane u divljinu prije sezone lova, koja počinje u 10 mjesecu. Kupnja fazana financira je članarinam društva i uz pomoć Županije, a društvo se nastavlja za njih brinuti i nakon što su u divljini postavljanjem hranilišta.

Fazan je divlja ptica i njegov uzgoj razlikuje se od uzgoja bilo koje domaće životinje objašnjava uzgaivač, Marinko Šebečić, koji je othranio ptice. Umjetni uzgoji ipak donekle pripitomi ptice koje se naviknu na čovjeka i slabije se snalaze u divljini. Zbog toga su lakši pljen predatorima kojih fazan u prirodi ima mnogo. Čak 30-50% puštenjih kljunova stradati će od jastrebova, lisica, kuna i tvorova.

Izvor: Jaska.info | Autor: SM