Prikupljanje podataka vezano za ozakonjenje nezakonito izgrađenih lovačkih domova

U skladu s obavijesti objavljenoj u Lovačkom vjesniku broj 9/2012, Lovački savez Zagrebačke županije za svoje članice prikuplja podatke o potrebama za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u funkciji lovstva prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12).

Mole se sve članice Lovačkog saveza Zagrebačke županije koje imaju građevinske objekte u funkciji lovstva, a za koje nemaju zakonom propisane dozvole za gradnju da što hitnije, a najkasnije do kraja listopada ove godine u tajništvo županijskog Saveza dostave podatke o takvim objektima prema obrascu koji se nalazi ovdje.

logo-lszzU skladu s obavijesti objavljenoj u Lovačkom vjesniku broj 9/2012, Lovački savez Zagrebačke županije za svoje članice prikuplja podatke o potrebama za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u funkciji lovstva prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12).

Mole se sve članice Lovačkog saveza Zagrebačke županije koje imaju građevinske objekte u funkciji lovstva, a za koje nemaju zakonom propisane dozvole za gradnju da što hitnije, a najkasnije do kraja listopada ove godine u tajništvo županijskog Saveza dostave podatke o takvim objektima prema obrascu koji se nalazi ovdje.

Srdačan lovački pozdrav, Dobra kob!   

Tajnik:  Danijel Rukavina, univ.spec.

pdf ANKETA-LEGALIZACIJA_ld_10_12.pdf    doc OBAVIJEST-LEGALIZACIJA-LD_10_12.doc