OTVORENI KUP ZA PSE GLASNOG GONA U RADU NA DIVLJU SVINJU

Natjecanje će se održati u subotu 19. listopada 2019. godine u gateru u Pribiću. Gater se nalazi u Zajedničkom otvorenom lovištu I /115 Bukovica-Krašić. Lovištem gospodari LD „Fazan“ Krašić. Okupljanje natjecatelja je 19. listopada 2019.u 8:00 sati kod lovačke kuće,  Mirkopolje 49, Krašić.

Kotizaciju u iznosu od 150,00 kn uplatiti na račun LS Zagrebačke županije HR9423600001101460838. ( Poziv na broj : HR00- ID lovca; Opis plaćanja : Gater 2019 )

PRIJAVNICU sa dokazom o uplati dostaviti na e-adresu: ls.zagrebacke@hls.t-com.hr,  zaključno do 14. listopada 2019.
Preuzmi prijavnicu: PRIJAVNICA

Dodatne informacije:
099 6060705 (Marinko Šebečić, predsjednik)
099 6060639 (Slavoljub Marčićev, tajnik)

Produljenje Zakupa

Ovdje možete preuzeti Zahtijev za produljenje zahtjeva za otvoreno lovište a koji istječe 31. ožujka 2019.:

ZAHTJEV

 

Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o Lovostaju

Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o Lovostaju

U Narodnim Novinama broj 34/2018 od 11. travnja 2018. godine objavljena je izmjena Pravilnika o lovostaju za Svinju Divlju (Sus scrofa L.) – krmaču, a koja stupa na snagu osmi dan od objave.

chemisol-repelent-divlja-svinja-3-1030x643

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16 – Odluka

Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave

nadležnog za poslove zaštite prirode ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU

Članak 1.

U Pravilniku o lovostaju (»Narodne novine« br. 67/10, 87/10, 97/13 i 44/17), u članku 4. točki A. KRUPNA

DIVLJAČ riječi:

»svinja divlja (Sus scrofa L.)

krmača – od 1. veljače do 30. lipnja«

zamjenjuju se riječima:

»svinja divlja (Sus scrofa L.)

krmača – nema lovostaja, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/48

Urbroj: 525-11/1032-18-5

Zagreb, 21. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

ETD – obavijest

Temeljem članka 70., Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/14, 41/16, 67/16) i članka 5. Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izviješću o ocijenjenim trofejima (NN 92/2008), ovlaštenik prava lova dužan je do 31. svibnja dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu evidenciju trofeja divljači za prethodnu lovnu godinu na propisanom obrascu, o čemu HLS vodi središnju evidenciju.

Radi brže i jednostavnije dostave i obrade ETD obrazaca, omogućava se lovoovlašteniku  da zakonsku obvezu obavi elektronskim putem na način da se ispuni u digitalnom obliku i povratno pošalje na mail: marinko.sebecic@hls.t-com.hr

Obrazac:

ETD – word

ETD – excel

Marinko Šebečić

Poziv na 22. sjednicu Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

U Svetom Ivanu Zelini 19. Svibnja će se održati Skupština Lovačkog saveza Zagrebačke županije. Na svečanom dijelu Skupštine uručit će se Povelje lovcima sa dugogodišnjim  lovačkim stažem. Skupština je redovna izvještajna, a održava se na području Lovnog ureda Sveti Ivan Zelina  ovogodišnji domaćinu Dana lovstva Zagrebačke županije.

S A Z I V A M

22. sjednicu Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

dana 19.svibnja 2016. godine u 18.00 sati

u Dvorani Ivana, Trg Ante Starčevića 1 ,Sveti Ivan Zelina

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine;

 2. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radnog predsjedništva

– Verifikacijske komisije

– Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

3. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;

4. Usvajanje dnevnog reda;

5. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;

6. Podnošenje izvješća :

– Izvršnog odbora o radu Saveza

– O materijalno financijskom poslovanju Saveza

– Nadzornog odbora;

7. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;

8. Rasprava i prihvaćanje:

– Programa rada Saveza za 2016.godinu

– Plana prihoda i rashoda Saveza za 2016.godinu;

9. Rasprava i prihvaćanje:

– Programa rada Saveza za 2017.godinu

– Plana prihoda i rashoda Saveza za 2017.godinu

10. Različito;

SVAČANI DIO 22. SJEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Podjela Povelja Hrvatskog lovačkog saveza

za dugogodišnje članstvo i vjernost

Predsjednik LS Zagrebačke županije :

Marinko Šebečić, v.r.


 

doc1. LSZŽ Poziv za 22. Skupštinu LSZŽ 2016.doc

NATJEČAJ O dodjeli sredstava za unapređenje lovstva

Fond-za-unapredjenje-lovstva-nas

Sredstva za unapređenje lovstva – sredstva Fonda, dodjeljuju se lovačkim organizacijama, članicama Lovačkog saveza Zagrebačke županije na temelju PRAVILNIKA FONDA ZA UNAPREĐENJE LOVSTVA.

Zahtjevi za dodjelu sredstava za unapređenje lovstva sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu Ureda Lovačkog saveza Zagrebačke županije, Jaruščica 17, 10020 Zagreb.

Natječaj je otvoren do podjele predviđenih sredstava za unapređenje lovstva za 2015. godinu.

Predsjednik     LS  Zagrebačke županije   

Marinko Šebečić vr

pdf256-15 Natječaj – FOND.pdf   pdfFond za unapređenje lovstva.pdf   pdfPRAVILNIK FONDA ZA U. LOVSTVA.pdf


 

Trofeji-ponos lovaca Lovnog ureda Samobor

ocjenjivanje-trofeja-trofejU Lovnom uredu Samobor, 19. i 20. travnja 2013. godine sastala se komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja u sastavu: Ivan Lindić, Željko Štahan, Zdenko Novak, Marijan Jagarinec, Renato Mihelić, Dean Čortan i Stjepan Keleković. Ocjenjivala je trofeje: jelena (2), srnjaka (39), vepra (10) i jazavca (1). Ocjenjivali su se trofeji stečeni u 2012./2013. lovnoj godini u lovištima s područja Lovnog ureda Samobor i to: Zajedničko lovište I/109 Svetonedeljsko-Samoborsko polje, LU „Jastreb“ Sveta Nedelja,  Zajedničko lovište I/111 Samoborska gora, LU „Srna“ Samobor, Zajedničko lovište I/110 Molvička šuma-Svetonedeljski breg, LU „Šljuka“ Sv. Martin pod Okićem, Zajedničko lovište I/112 Brezova gorica-Lipovec, LU „Vepar žumberački“ Budinjak.

U Lovnom uredu Samobor, 19. i 20. travnja 2013. godine sastala se komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja u sastavu:

 • Ivan Lindić, 
 • Željko Štahan,
 • Zdenko Novak, 
 • Marijan Jagarinec,
 • Renato Mihelić, 
 • Dean Čortan i
 • Stjepan Keleković. 

ocjenjivanje-trofeja-ocjenjivaci

Ocjenjivala je trofeje: jelena (2), srnjaka (39), vepra (10) i jazavca (1).  Ocjenjivali su se trofeji stečeni u 2012./2013. lovnoj godini u lovištima s područja Lovnog ureda Samobor i to: Zajedničko lovište I/109 Svetonedeljsko-Samoborsko polje, LU „Jastreb“ Sveta Nedelja,  Zajedničko lovište I/111 Samoborska gora, LU „Srna“ Samobor, Zajedničko lovište I/110 Molvička šuma-Svetonedeljski breg, LU „Šljuka“ Sv. Martin pod Okićem, Zajedničko lovište I/112 Brezova gorica-Lipovec, LU „Vepar žumberački“ Budinjak.


 

ocjenjivanje-trofeja-trofejPo vrijednosti trofeja najjači trofej je od Zdenka Cesnik iz LU „Šljuka“ Sveti Martin pod Okićem rogovi srnjaka ocjena 119,20 točaka – srebro, Stjepan Ladović iz LU „Šljuka“ Sveti Martin pod Okićem rogovi srnjaka 105,42 točke – bronca.

Trofeja od Franje Skendrović iz LU „Srna“ Samobor rogovi srnjaka ocjena 114,17 točaka – bronca i trofej Mladena Vlahović iz LU „Srna“ Samobor rogovi srnjaka 113,58 točaka – bronca.

Pravilnim uzgojem i brigom o divljači, a bez obzira na sve veću urbanizaciju vidimo da možemo imati trofeje u medaljama. To nam daje poticaj za još predaniji rad na uzgoju divljači.

Predstojnik lovnog ureda Samobor | 28.05.2013  |  Dražen Zlodi

EDUKATIVNA RADIONICA PETAK 01.02.2013. GODINE

U posljednje vrijeme tijekom nadzora provedbe odredbi u gospodarenju lovištima od strane lovne inspekcije pojavile su se određene nedoumice koje unose pomutnju u dosadašnji rad stručnih osoba za provođenje lovno gospodarskih osnova i odgovornih osoba u lovačkim društvima.

U nastojanju što bolje provedbe propisa iz područja lovstva Lovački savez Zagrebačke županije u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede organizira edukativnu radionicu na kojoj će mjerodavne osobe – lovni inspektori svojim znanjem, iskustvom i sugestijama pomoći stručnim osobama u lovačkim društvima oko provođenja pojedinih odredaba u gospodarenju lovištima.

Edukativna radionica održati će se u petak 01.02.2013. godine u lovačkom domu LS „Srnjak“ Sveti Ivan Zelina s početkom u 18,00 sati.

Radionici bi trebale prisustvovati stručne osobe za provedbu LGO i odgovorne osobe lovozakupnika.

S poštovanjem ! Tajnik: Zdravko Piškor

Stručno putovanje na Sajam lova i ribolova FeHoVa u Budimpešti 16. i 17. 2.

Budimpeta_FeHoVa_sajam_2013_html_m3cdb685aLovački savez Zagrebačke županije u suradnji sa Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije organizira stručno putovanje na Sajam lova i ribolova FeHoVa u Budimpešti 16. i 17. veljače 2013. godine. Cijena dvodnevnog aranžmana za lovce članove LS Zagrebačke županije iznosi 300,00 kuna po osobi. Zainteresirani lovci trebaju se javiti predstojnicima lovnih ureda do ponedjeljka 4. veljače 2013. g. i uplatiti iznos od 300,00 kuna. Prijave se primaju do popune autobusa ( 40 osoba ).

Budimpeta_FeHoVa_sajam_2013_html_m3cdb685aLovački savez Zagrebačke županije u suradnji sa Upravnim odjelom za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije organizira stručno putovanje na Sajam lova i ribolova FeHoVa u Budimpešti 16. i 17. veljače 2013. godine. Cijena dvodnevnog aranžmana za lovce članove LS Zagrebačke županije iznosi 300,00 kuna po osobi.

Zainteresirani lovci trebaju se javiti predstojnicima lovnih ureda do ponedjeljka 4. veljače 2013. g. i uplatiti iznos od 300,00 kuna. Prijave se primaju do popune autobusa ( 40 osoba ).

Kontakt telefon: 099 6060639   S poštovanjem !  Tajnik: Zdravko Piškor

PROGRAM

pdf Budimpesta-FeHoVa-sajam-2013.pdf

1. dan 16.02. Subota Zagreb – Budimpešta. Polazak komfornim autobusom u 6.00 sati s parkirališta ispred glavnog ulaza u zagrebački Velesajam. Vožnja preko Goričana i mađarske granice, uz Balaton, do Budimpešte gdje stižemo oko 12.00 sati. Panoramski razgled grada i odlazak na 20. Internacionalni sajam lova, ribolova i lovačkog oružja FeHoVa 2013. koji se održava na Hungexpo izložbenom prostoru. Zajednički boravak na sajmu. Po dogovoru odlazak prema hotelu. Nakon smještaja i odmora kraća vožnja autobusom do čarde koja je poznata po najvećoj vinskoj bačvi u ovom dijelu Mađarske. Večera uz prikladan program.

Nakon dobrog provoda povratak u hotel uz poseban doživljaj Budimpešte by night. Noćenje.

2. dan 17. 02. Nedjelja Budimpešta – Zagreb. Doručak. Jutarnja šetnja centrom Pešte odnosno Vaci ulicom uz slobodno vrijeme za kavu ili shopping. Mogućnost shoppinga u jednom od većih trgovačkih centara Arena Plaza ili West End. Pri odlasku iz Budimpešte napraviti ćemo pauzu na kraljevskom Budimu. Šetnja uz Kraljevsku palaču, Matijaševu crkvu i Ribarsku kulu s koje ćemo najbolje vidjeti impresivnu zgradu Parlamenta. Odlazak sa Budima u poslijepodnevnim satima. Kasniji ručak u Kukorica čardi na jezeru Balaton. Dolazak u Zagreb u večernjim satima.

Aranžman uključuje:          

 • prijevoz komfornim turističkim autobusom
 • 1 noćenje s doručkom u hotelu**** (2-krev. sobe s twc)
 • ulaznicu za sajam
 • večeru u čardi u s najvećom vinskom bačvom
 • ručak u Kukorica čardi na Balatonu
 • usluge stručnog vodiča
 • organizaciju i vodstvo putovanja

 

Napomena: Preporučamo uzimanje putnog zdravstvenog osiguranja (32 kn), te osiguranje od otkaza puta (50 kn). Nadoplata za jednokrevetnu sobu iznosi 190 kn.

Prikupljanje podataka vezano za ozakonjenje nezakonito izgrađenih lovačkih domova

U skladu s obavijesti objavljenoj u Lovačkom vjesniku broj 9/2012, Lovački savez Zagrebačke županije za svoje članice prikuplja podatke o potrebama za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u funkciji lovstva prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12).

Mole se sve članice Lovačkog saveza Zagrebačke županije koje imaju građevinske objekte u funkciji lovstva, a za koje nemaju zakonom propisane dozvole za gradnju da što hitnije, a najkasnije do kraja listopada ove godine u tajništvo županijskog Saveza dostave podatke o takvim objektima prema obrascu koji se nalazi ovdje.

logo-lszzU skladu s obavijesti objavljenoj u Lovačkom vjesniku broj 9/2012, Lovački savez Zagrebačke županije za svoje članice prikuplja podatke o potrebama za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata u funkciji lovstva prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12).

Mole se sve članice Lovačkog saveza Zagrebačke županije koje imaju građevinske objekte u funkciji lovstva, a za koje nemaju zakonom propisane dozvole za gradnju da što hitnije, a najkasnije do kraja listopada ove godine u tajništvo županijskog Saveza dostave podatke o takvim objektima prema obrascu koji se nalazi ovdje.

Srdačan lovački pozdrav, Dobra kob!   

Tajnik:  Danijel Rukavina, univ.spec.

pdf ANKETA-LEGALIZACIJA_ld_10_12.pdf    doc OBAVIJEST-LEGALIZACIJA-LD_10_12.doc