26-sjednica-lszz

U PETAK 18. RUJNA 2020. ODRŽAT ĆE SE REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 1. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije održat će se dana 18. rujna 2020.godine u Restoranu „Ćurak“, Posavska ulica 33, Rugvica  s početkom u 17.00 sati.

      Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 • Radnog predsjedništva
 • Verifikacijske komisije
 • Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;
 1. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;
 2. Usvajanje dnevnog reda;
 3. Izbor članova ( nadopuna ) za Tijela LS Zagrebačke županije;
 4. Prihvaćanje zapisnika sa 25. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;
 5. Podnošenje izvješća :
 • Izvršnog odbora o radu Saveza
 • O materijalno financijskom poslovanju Saveza
 • Nadzornog odbora;
 1. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;
 2. Prijedlog izmjene Statuta i Poslovnika o radu Skupštine;
 3. Rasprava i prihvaćanje;
 4. Prijedlog Odluke o elektronskoj Skupštini;
 5. Rasprava i prihvaćanje;
 6. Odluka o visini članarine LS Zagrebačke županije;
 7. Rasprava i prihvaćanje:
 • Programa rada Saveza za 2021.godinu;
 • Plana prihoda i rashoda Saveza za 2021.godinu;
 1. Različito

Poziv 26. Skupštinu LSZŽ 2020 .pdf

LSZŽ, rujan 2020.