23. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

23. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije održat će se u Zaprešiću 11. svibnja 2017.

Temeljem odredaba članka 21. Statuta Lovačkog saveza Zagrebačke županije

S A Z I V A M
23. sjednicu Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije 

dana 11.svibnja 2017. godine u 18.00 sati
u lovačkom domu „Novi Dvori“ LD „Zaprešić“ Zaprešić, Ul. Josipa Bana Jelačića 169,Zaprešić

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 

      1. Otvaranje Skupštine;

      2. Izbor radnih tijela Skupštine:

Radnog predsjedništva

                       – Verifikacijske komisije

                       – Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

     3. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;

     4. Usvajanje dnevnog reda;

     5. Prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;

     6. Podnošenje izvješća :

                      – Izvršnog odbora o radu Saveza

                      – O materijalno financijskom poslovanju Saveza

                      – Nadzornog odbora;

      7. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;

8. Rasprava i prihvaćanje:

                      – Programa rada Saveza za 2018.godinu

                     – Plana prihoda i rashoda Saveza za 2018.godinu;

       9. Različito.

SVEČANI DIO 23. SJEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Podjela Povelja Hrvatskog lovačkog saveza
za dugogodišnje članstvo i vjernost

Predsjednik LS Zagrebačke županije :