EPIDEMIJA NOVOG KORONAVIRUSA – COVID-19

Aktivnosti lovačkih udruga prilagodimo novonastaloj situaciji i propisanim mjerama

Zbog novonastale situacije  uzrokovane  širenjem zaraze koronavirusom, vodimo računa o zdravlju svih nas i aktivnosti lovačkih udruga prilagodimo novonastaloj situaciji i propisanim mjerama.

Kako se situacija mijenja iz dana u dan, redovito pratite mjere koje donosi Krizni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske ,  Stožer civilne Zaštite Zagrebačke županije i Stožeri civilne zaštite gradova i općina u kojem djeluju Vaše lovačke udruge.

 

Preporuke i informacije potražite i na stranicama HLS-a, Zagrebačke županije i Ministarstva poljoprivrede:

Najnovije preporuke i informacije, možete pronaći  na Službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu i  stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo :

 

Telefon i mail Lovačkog saveza Zagrebačke županije, uvijek Vam je dostupan.

DIO HOHE JAGD & FISCHEREI

Zagreb, 26.02.2020.

 

Kao i prošlih godina, i ove godine lovci Lovačkog saveza Zagrebačke županije posjetili su sajam lova u Salzburgu.

 

Već, tradicionalno, lovci LS Zagrebačke županije posjećuju sajmove lova diljem Europe. U subotu 22. veljače posjetili smo sajam lova u Salzburgu, jedan od najvećih, a zasigurno i  najbolji sajam lova u Europi.

 

Rano ujutro, moglo bi se reći i prije jutra, dva autobusa sa našim lovcima , jedan  iz Jaske , drugi iz Vrbovca, krenula su put Austrije. Na našu sreću , nije bilo dugih čekanja kod prijelaza granica i na odredište smo stigli nešto prije otvaranja sajma. U dva autobusa , preko 120 lovaca, lovkinja i drugih ljubitelja putovanja, imali su dovoljno vremena za sajam i za kavu i kolač u Mozartovom gradu.

Kao i nakon svakog posjeta sajmu lova i Salzburgu, ako već nismo kupili ponekog Blasera i Mausera, u našim ruksacima su se našle Mozartkugeln.

 

A ne spomenuti, ekipu iz zadnjeg dijela Jaskanskog autobusa…..  Na svakom putovanju naš lovac Pero Petek sa ekipom , u maniri vrhunskih „putnih“  chiefova, pobrinuo se da na putu nismo ni gladni ni žedni. Čak smo posluženi i sa orahnjačom i makovnjačom.

 

Sigurni smo da su predsjednik i  dopredsjednici LS Zagrebačke županije, koji su uživali u našem društvu tijekom puta, ponosni na lovce i lovačka društva iz naše županije.

 

LSZŽ, veljača 2020.

OTVORENI 4. DANI LOVA I RIBOLOVA U ZAGREBU

Nakon svečanog otvorenja , na prostoru Lovačkog saveza Zagrebačke županije, posjetili su nas Dunja Đurinac, Načelnica sektora lovstva u Ministarstvu poljoprivrede i mr.sc. Josip Kraljičković , Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije.

Tijekom prvog dana sajma, predsjednik LS Zagrebačke županije Marinko Šebečić ,  sa svojim najbližim suradnicima, ugostio je naše lovce , posjetitelje sajma.


Lovci i ribiči na ovogodišnjem sajmu

 

Na sajmu se održavaju i  stručna predavanja iz područja lovstva.

ČETVRTAK 20.02.2020.

Dv. Brijuni – Južni ulaz, 1.kat

12.00 – 13.30 sati
Stručno predavanje: Rezultati istraživanja zdravstvenog stanja i populacijskih značajki glavnih vrsta divljači u parku prirode “Medvednica” – Grad Zagreb

13.30 – 15.00 sati
Stručno predavanje: Afrička svinjska kuga – osnove bolesti s osvrtom na divlju svinju
Predavači: mr.spec. Marin Tomaić, dipl.ing.šum., izv.prof.dr.sc. Dean Konjević, dipl.ECZM, prof.dr.sc. Krešimir Krapinec

Organizatori: Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvoLovački savez grada ZagrebaHrvatski lovački savez i Zagrebački velesajam
(Predavanje se boduje za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, sukladno Pravilniku)

 

Pozornica pav. 8

17.00 – 18.00 sati
Predavanje: Održivi i etični lov u skladu sa zaštitom prirode kao osnova zakonitog lova
Predavač: Ivan Budinski
Organizator: Udruga BIOM

 

PETAK 21.02.2020.

Pozornica pav.8

17.00 – 18.00 sati
Predavanje: Istraživačke muke po risu – zgode i nezgode
Predavač: Vedran Slijepčević, dr.med.vet., v.pred., Odjel lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu
Organizator: LIFE Lynx projekt

 

LZZŽ

IZOBRAZBA ZA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI 2. – 7. ožujka 2020.

Lovački savez Zagrebačke županije od 2. do 7. ožujka 2020. godine, organizira izobrazbu za ocjenjivača trofeja divljači.

Temeljem ukazane potrebe, Lovački savez Zagrebačke županije od 2. do 7. ožujka 2020. godine, organizira izobrazbu za ocjenjivača trofeja divljači. Izobrazba će se održati u prostorijama LS Zagrebačke županije, Jaruščica 17 i u muzeju Hrvatskog lovačkog saveza, Nazorova 63.

Temeljem Zakona o lovstvu ( NN 99/2018. , članak 71.), trofeji divljači koji podliježu vrednovanju moraju se ocijeniti. Stečene trofeje divljači, jedan su od pokazatelja kvalitete gospodarenja lovištem. Trofeje ocjenjuje komisija lovoovlaštenika sastavljena od 3 (tri) ovlaštena ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja.

 

UPLATA  ZA IZOBRAZBU ZA OCJENJIVAČE  ( UKUPNO 2.000,00 Kn):

 1. 1.700,00 Kn na račun HR8423400091100010145,  HLS, Nazorova 63, Zagreb

U pozivu na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja : troškovi ispita za ocjenjivače

 

 1. 300,00 Kn na račun HR9423600001101460838, LSZŽ , Jaruščica 17, Zagreb

U pozivu na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja : troškovi organizacije ispita za ocjenjivače

_____________________________________________________________________________________________________________

Popunjenu prijavnicu sa dokazom uplate dostaviti LS Zagrebačke županije do 24. veljače 2020. na e-adresu : ls.zagrebacke@hls.t-com.hr

Za dodatne informacije kontaktirajte tajnika LS Zagrebačke županije ,099 6060639, ls.zagrebacke@hls.t-com.hr
_____________________________________________________________________________________________________________

Ovdje preuzeti – PRIJAVNICA OCJENJIVAČ TROFEJA

LSZŽ, veljača 2020.

Lovačka udruga za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srna“ Samobor u Zborniku Ogranka Matice Hrvatske Samobor

U ponedjeljak 3. veljače, u Gradskoj knjižnici Samobor,  u povodu obilježavanja Dana Matice hrvatske,  predstavljen je Zbornik Ogranka Matice Hrvatske Samobor.

Nazočne je pozdravio predsjednik samoborskog ogranka Matice Gordan Črpić. Zbornik su predstavili Sandra Sinković, Zoran Perović i Marijan Lukšić, predsjednik LU „Srna“ Samobor i dopredsjednik LS Zagrebačke županije. Uz brojne nazočne , predstavljanju su prisustvovali predsjednik  LS Zagrebačke županije Marinko Šebečić, tajnik  Slavoljub Marčićev, član Izvršnog odbora Stjepan Garašić. Uz lovce Samoborskog kraja, ovoj kulturnoj manifestaciji prisustvovao je i doajen lovstva Želimir Štahan, i sam autor tekstova Zbornika.

Zbornici obuhvaćaju povijesni, kulturni, znanstveni, sportski i općenito društveni okvir života grada Samobora, kojemu istaknuti pojedinci, svatko u svojem djelokrugu rada, daju osobit i prepoznatljiv pečat.

Tako je jedno od poglavlja posvećeno lovstvu i radu Lovačke udruge Srna Samobor, o čemu je na predstavljanju zbornika govorio njezin predsjednik i autor teksta Marijan Lukšić. Na  preko 20 stranica, možemo pratiti LU „Srna“ Samobor od  davne 1945. , godine osnutka, pa do današnji dana. Danas društvo broji oko 100 članova i uspješno gospodari sa najvećim lovištem u Zagrebačkoj županiji . Izgradili su jedan od najmodernijih lovačkih domova u Hrvatskoj i desetljećima surađuju sa susjednim lovačkih društvima i preko 40 godina predvode suradnju naših lovaca sa susjednim lovačkim društvima iz Slovenije , kroz Lovno uzgojni bazen Žumberak-Gorjanci.

Lovci iz Samobora posebnu brigu vode o kvaliteti i čistoći staništa. Mogu se pohvaliti da u njihovom lovištu , uz ostalu divljač, obitavaju i jelen, medvjed i divokoza.

18. Velikogorički lovački bal

U subotu 1. veljače 2020 održat će se 18. Velikogorički lovački bal.

Rezervacije se mogu nabaviti :

Hotel  „Phoehix“   01 6230 335

Bistro „Babriga“ 091 2015 632

IZOBRAZBA LOVNIKA

Zbog  iskazana potreba za  izobrazbom  dodatnog broja lovnika, za Lovački savez Zagrebačke županije rezerviran je termin 06. i 07. veljače 2020. (četvrtak – petak).

 

Izobrazba se obavlja u Vili Garić, Podgarić 6a.

 

Cijena osposobljavanja : 2.000,00 Kn po polazniku.

Broj polaznika: 50

Trajanje: 2 dana ( četvrtak i petak )

 • Dolazak- večer ranije (noćenje) ili na dan predavanja;
 • 1 dan – predavanje + vježbe ( noćenje);
 • 2 dan – predavanje + vježbe + ispit:

Cijena uključuje:

 • Osposobljavanje 20 sati + ispit;
 • 2 puna pansiona ;
 • Literatura;
 • Uvjeranje o osposobljenosti.

 

Kandidat je na dan početka osposobljavanja obavezan sa sobom donijeti:

 • Osobni identifikacijski dokument
 • Fotokopiju oružnog lista
 • Odluku o imenovanju lovnika – ovjerenu i potpisanu od strane

Lovoovlaštenika

 

 

Prijavu polaznika,  sa dokazom uplate dostaviti na e- adresu LS Zagrebačke županije, najkasnije do 30. siječnja 2020.

Ovdje preuzeti Prijavni list.

LSZŽ sijačanj, 2020.

 

 

 

Održana 4. Sjednica Izvršnog odbora Lovačkog saveza Zagrebačke županije

U četvrtak  19. prosinca 2019. godine s početkom u 18:00, u lovačkom domu LD „Srna“  Velika Gorica,  održana je 4. sjednica Izvršnog odbora Lovačkog saveza Zagrebačke županije. Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 članova Izvršnog odbora.

Nakon otvorenja sjednice i usvajanja zapisnika, predsjednik Marinko Šebečić iznio je iscrpan osvrt na rad  našeg Saveza u 2019. godini. Članovi Izvršnog odbora su upoznati i sa troškovima za provedene aktivnosti, a posebno za Dane lovstva . Naši Dani lovstva se sastoje od tri glavne manifestacije – lovno streljaštvo, lovna kinologija i Lovački bal. Dani lovstva se održavaju pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije. Predsjednik Marinko Šebečić , pohvalio je suradnju sa Zagrebačkom županijom, posebno  sa Upravnim odjelom za poljoprivredu , ruralni razvitak i šumarstvo.

Ove godine , naše članice su potpisala treći , desetogodišnji lovozakup sa Zagrebačkom županijom.Još nam predstoji usvajanje Lovno gospodarskih osnova, a kako je ostao malo vremena , moramo učiniti sve da se osnove  usvoje u zakonskom roku , naglasio je predsjednik Šebečić.

Na kraju sjednice , predsjednik se zahvalio članovima Izvršnog odbora , članovima Predsjedništva i tajniku da dosadašnjem radu i zalaganju. Naravno, u narednoj godini očekuje nas dosta posla i moramo dosta toga promijeniti u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji , ako želimo održati dobre rezultate i opravdati uložena sredstva.

Po završetku sjednice, domaćin , predsjednik LD „Srna“ Velika Gorica, Josip Jančić  upoznao nas je sa udrugom i lovištem kojim gospodare. Prisutnima je uručio prigodno vino iz Turopolja i knjige o Velikogoričkom kraju. Nakon sjednice, družili smo se uz pravu blagdansku večeru.

 

LSZŽ 2019

PROSLAVA 94. GODIŠNJICE OSNUTKA HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA I DODJELA NAJVRIJEDNIJEG LOVAČKOG ODLIKOVANJA

Na prijedlog LS Zagrebačke županije, odlikovan lovac Želimir Štahan

Laureat Štahan Želimir sa predsjednikom LS Zagrebačke županije Šebečić Marinkom

Danas, 17. prosinca 2019, u prostorijama Hrvatskog lovačkog saveza u Zagrebu,  održana je proslava 94. godišnjice osnutka Hrvatskog lovačkog saveza. Tom prigodom dodijeljene su svojevrsne nagrade za životno djelo, kako se uobičava nazivati najviše odlikovanje Hrvatskog lovačkog saveza. Okupljene laureate, uzvanike, članove Izvršnog odbora i mnogobrojne goste na početku proslave pozdravio je predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak.  Predsjednik Dečak zajedno s dopredsjednicima nagrađenima je uručio  ovo vrijedno odlikovanje.

Svake godine na prijedlog županijskih lovačkih saveza i  na prijedlog predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza, dodijeli se 25 Zlatnih lovačkih odlikovanja sa likom Svetog Huberta.

Na prijedlog Lovačkog saveza Zagrebačke županije, Lovački savez Zagrebačke županije, ove godine za ovo visoko odlikovanje dobio je Želimir Štahan , član  LU „Srna“ Samobor,  lovac sa preko 50 godina lovačkog staža.

S posebnom se  odgovornošću odnosio prema svakoj dužnosti i poslu koje je obnašao u udruzi, a naročito se zalagao za zaštitu flore i faune Samoborskog i Žumberačkog gorja. Uvijek je posao obavljao marom dobrog gospodara. Obzirom na njegovu stručnost i volju za dodatnim angažmanom na korist struke i zaštite prirode predlagan je i izabran za člana Izvršnog odbora Lovačkog saveza Zagrebačke županije i Izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza. Bio je član više radnih tijela pri navedenim savezima. Više puta je bio član delegacije HLS-a u CIC-u ( Krakov, Monte Carlo, Milano, Istambul)“

LSZŽ 2019

Fotografije : Željko Hrnčević