ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Početkom lipnja, na prekrasnim Ribnjacima Petko, održana je sjednica Predsjedništva LS Zagrebačke županije. U Velikogoričkom kraju, u blizini Save , na Ribnjacima Petko, članovi Predsjedništva raspravljali su o aktualnoj situaciji u lovstvu, organizaciji natjecanja, Skupština , provođenju izobazbe i ostalim aktivnostima LS Zagrebačke županije. Članovi Predsjedništva, posebnu pažnju, a i zabrinutost posvetili su Danima lovstva 2020. Ove godine , domaćini Dana lovstva Zagrebačke županije  su lovci Lovnog ureda Vrbovec. Kako opasnost od korona virusa još nije prošla, nitko sa sigurnošću ne može predvidjeti možućnost organiziranja većih događanja i natjecanja.

 

Ako bude sve u redu, natjecanje LS Zagrebačke županije u lovnom streljaštvu , planira se za zadnji vikend u kolovozu, 29. i 30. kolovoza. Lovna kinologija se planira , naravno ako dozvoli epidemiološka situacija, za konac rujna i za listopad.  Hrvatski lovački savez još nije odredio datume održavanja Državnih natjecanja.

Članovi Predsjedništva predlažu da se sjednica Skupštine našeg Saveza održu u drugoj polovici rujna, na području Lovnog ureda Vrbovec.


                                                                            Članovi Predsjedništva LSZŽ

Nakon radnog dijela, domaćin Ivan Petko, ugostio je članove Predsjedništva i tajnika , ribljim specijalitetima.

 

 

 

 

 

Dopušten je pojedinačni lov u svrhu zaštite poljoprivrednih dobara…

Hrvatski lovački savez na  dopis  01-390/ 20 od 2.travnja 2020. dobio je 15.travnja 2020. odgovor Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, po pitanju pojedinačnog lova.

Stožer civilne zaštite uputio je Hrvatskom lovačkom savezu dopis 15. travnja 2020. godine sljedećeg sadržaja:

Poštovani,

nastavno na dopis HLS broj: 01-390/20. od 02.04.2020. i više upita županijskih stožera civilne zaštite te lovačkih udruga, obavještavamo vas kako je Stožer CZ RH suglasan sa prijedlozima u navedenom dopisu HLS u dijelu koji se odnosi na pojedinačan lov u svrhu zaštite poljoprivrednih dobara i provođenje lovnih aktivnosti (nadzor i čuvanje lovišta, hranjenje divljači u lovištima) uz strogo pridržavanje mjera socijalnog distanciranja i samozaštitnog ponašanja po preporukama HZJZ o osobnoj higijeni.

Hrvatski lovački savez uputio je dopis sa odgovorom Stožera RH svim Lovačkim savezima županija i grada Zagreba . LS Zagrebačke županije, dopis je proslijedio  svojim članicama.

Ovdje preuzeti – dopis HLS

I dalje redovito pratite mjere koje donosi Krizni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske ,  Stožer civilne Zaštite Zagrebačke županije i Stožeri civilne zaštite gradova i općina u kojem djeluju Vaše lovačke udruge.

 

Preporuke i informacije potražite i na stranicama

HLS-a, Zagrebačke županije i Ministarstva poljoprivrede:

www.hls.com.hr/

www.zagrebacka-zupanija.hr/

www.poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/sume-112/lovstvo/232

 

Pratite i Službene stranice Vlade za pravodobne i točne informacije o korona virusu i  stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo :

www.koronavirus.hr/

www.hzjz.hr/

 

Telefon i mail Lovačkog saveza Zagrebačke županije, uvijek Vam je dostupan.

LSZŽ,travanj 2020.

 

ODRŽAVANJE SKUPŠTINA – ODGOVOR MINISTARSTVA UPRAVE NA UPIT HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA

From: kontakt-uprava [mailto:kontakt-uprava@uprava.hr]
Sent: Friday, April 10, 2020 12:06 PM
To: hls@hls.t-com.hr
Subject: Odgovor: održavanje skupština lovačkih društava- upit, hitno

 

Poštovani,vezano za Vaš upit, koji se odnosi na održavanje sjednica redovnih/izbornih skupština lovačkih društava (udruga), dajemo sljedeći odgovor:

Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), člankom 13. stavkom 1., propisano je da udruga ima statut. Nadalje, stavkom 3. istog članka Zakona, propisano je da statut udruge, između ostalog, sadrži i odredbe o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata.

Odredbom članka 19., između ostalog, propisano je da osoba ovlaštena za zastupanje udruge dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (dalje u tekstu: nadležno upravno tijelo) koje vodi registar udruga.

Odredbom članka 22. stavka 3. Zakona, propisano je da se udruge upisuju u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Stavkom 4. istog članka Zakona, u bitnome, je propisano da je registar udruga središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

Vezano za promjenu podataka, člankom 27. Zakona, u bitnome, je propisano da osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom upravnom tijelu zahtjev za upis promjena, te da se, između ostalog, zahtjevu prilaže i zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga.

Slijedom iznesenoga, proizlazi da je statutom svake pojedine udruge određen način sazivanja i način odlučivanja na sjednicama skupština. Isto tako, proizlazi da valjanost sazivanja i održavanja sjednica skupština pojedinih udruga,  utvrđuje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, prema sjedištu udruge.

Stoga Vas upućujemo da se pojedine lovačke udruge prilikom sazivanja i održavanja sjednica svojih tijela pridržavaju odredbi svojih statuta, a u slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za upis promjena podataka iz članka 27. Zakona, mogu se obratiti nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, prema sjedištu udruge.

 

S poštovanjem,

Ministarstvo uprave

 

 

LSZŽ,travanj 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORONAVIRUSA – COVID-19 OBUSTAVA SVIH AKTIVNOSTI VEZANIH UZ LOV IZUZEV NADZORA I ČUVANJA LOVIŠTA ODNOSNO HRANJENJA DIVLJAČI

Hrvatski lovački savez uputio je dopis ( 01-390720 od 2.travnja 2020.) Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske.

Ovdje preuzeti – HLS dopis

 

Odgovor Stožera civilne zaštite RH:

From: Stožer Civilne Zaštite [mailto:stozercz@mup.hr]
Sent: Saturday, April 04, 2020 3:25 PM
To: hls@hls.t-com.hr
Subject: STOŽER CIVILNE ZAŠTITE RH, odgovor – dostavlja se
Importance: High

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis Broja: 01-390/20 od 2. travnja 2020. godine, napominjemo da je na snazi Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

Sukladno navedenom, molimo da do daljnjeg obustavite sve aktivnosti vezane uz lov izuzev nadzora i čuvanja lovišta odnosno hranjenja divljači.

Lijep pozdrav,
Stožer CZ RH

 

I dalje redovito pratite mjere koje donosi Krizni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske ,  Stožer civilne Zaštite Zagrebačke županije i Stožeri civilne zaštite gradova i općina u kojem djeluju Vaše lovačke udruge.

Preporuke i informacije potražite i na stranicama

HLS-a, Zagrebačke županije i Ministarstva poljoprivrede:

 

Pratite i Službene stranice Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu i  stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo :

 

Telefon i mail Lovačkog saveza Zagrebačke županije, uvijek Vam je dostupan.

LSZŽ,travanj 2020.

EPIDEMIJA NOVOG KORONAVIRUSA – COVID-19

Aktivnosti lovačkih udruga prilagodimo novonastaloj situaciji i propisanim mjerama

Zbog novonastale situacije  uzrokovane  širenjem zaraze koronavirusom, vodimo računa o zdravlju svih nas i aktivnosti lovačkih udruga prilagodimo novonastaloj situaciji i propisanim mjerama.

Kako se situacija mijenja iz dana u dan, redovito pratite mjere koje donosi Krizni stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske ,  Stožer civilne Zaštite Zagrebačke županije i Stožeri civilne zaštite gradova i općina u kojem djeluju Vaše lovačke udruge.

 

Preporuke i informacije potražite i na stranicama HLS-a, Zagrebačke županije i Ministarstva poljoprivrede:

Najnovije preporuke i informacije, možete pronaći  na Službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu i  stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo :

 

Telefon i mail Lovačkog saveza Zagrebačke županije, uvijek Vam je dostupan.

DIO HOHE JAGD & FISCHEREI

Zagreb, 26.02.2020.

 

Kao i prošlih godina, i ove godine lovci Lovačkog saveza Zagrebačke županije posjetili su sajam lova u Salzburgu.

 

Već, tradicionalno, lovci LS Zagrebačke županije posjećuju sajmove lova diljem Europe. U subotu 22. veljače posjetili smo sajam lova u Salzburgu, jedan od najvećih, a zasigurno i  najbolji sajam lova u Europi.

 

Rano ujutro, moglo bi se reći i prije jutra, dva autobusa sa našim lovcima , jedan  iz Jaske , drugi iz Vrbovca, krenula su put Austrije. Na našu sreću , nije bilo dugih čekanja kod prijelaza granica i na odredište smo stigli nešto prije otvaranja sajma. U dva autobusa , preko 120 lovaca, lovkinja i drugih ljubitelja putovanja, imali su dovoljno vremena za sajam i za kavu i kolač u Mozartovom gradu.

Kao i nakon svakog posjeta sajmu lova i Salzburgu, ako već nismo kupili ponekog Blasera i Mausera, u našim ruksacima su se našle Mozartkugeln.

 

A ne spomenuti, ekipu iz zadnjeg dijela Jaskanskog autobusa…..  Na svakom putovanju naš lovac Pero Petek sa ekipom , u maniri vrhunskih „putnih“  chiefova, pobrinuo se da na putu nismo ni gladni ni žedni. Čak smo posluženi i sa orahnjačom i makovnjačom.

 

Sigurni smo da su predsjednik i  dopredsjednici LS Zagrebačke županije, koji su uživali u našem društvu tijekom puta, ponosni na lovce i lovačka društva iz naše županije.

 

LSZŽ, veljača 2020.

OTVORENI 4. DANI LOVA I RIBOLOVA U ZAGREBU

Nakon svečanog otvorenja , na prostoru Lovačkog saveza Zagrebačke županije, posjetili su nas Dunja Đurinac, Načelnica sektora lovstva u Ministarstvu poljoprivrede i mr.sc. Josip Kraljičković , Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije.

Tijekom prvog dana sajma, predsjednik LS Zagrebačke županije Marinko Šebečić ,  sa svojim najbližim suradnicima, ugostio je naše lovce , posjetitelje sajma.


Lovci i ribiči na ovogodišnjem sajmu

 

Na sajmu se održavaju i  stručna predavanja iz područja lovstva.

ČETVRTAK 20.02.2020.

Dv. Brijuni – Južni ulaz, 1.kat

12.00 – 13.30 sati
Stručno predavanje: Rezultati istraživanja zdravstvenog stanja i populacijskih značajki glavnih vrsta divljači u parku prirode “Medvednica” – Grad Zagreb

13.30 – 15.00 sati
Stručno predavanje: Afrička svinjska kuga – osnove bolesti s osvrtom na divlju svinju
Predavači: mr.spec. Marin Tomaić, dipl.ing.šum., izv.prof.dr.sc. Dean Konjević, dipl.ECZM, prof.dr.sc. Krešimir Krapinec

Organizatori: Grad Zagreb – Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvoLovački savez grada ZagrebaHrvatski lovački savez i Zagrebački velesajam
(Predavanje se boduje za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, sukladno Pravilniku)

 

Pozornica pav. 8

17.00 – 18.00 sati
Predavanje: Održivi i etični lov u skladu sa zaštitom prirode kao osnova zakonitog lova
Predavač: Ivan Budinski
Organizator: Udruga BIOM

 

PETAK 21.02.2020.

Pozornica pav.8

17.00 – 18.00 sati
Predavanje: Istraživačke muke po risu – zgode i nezgode
Predavač: Vedran Slijepčević, dr.med.vet., v.pred., Odjel lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu
Organizator: LIFE Lynx projekt

 

LZZŽ

IZOBRAZBA ZA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI 2. – 7. ožujka 2020.

Lovački savez Zagrebačke županije od 2. do 7. ožujka 2020. godine, organizira izobrazbu za ocjenjivača trofeja divljači.

Temeljem ukazane potrebe, Lovački savez Zagrebačke županije od 2. do 7. ožujka 2020. godine, organizira izobrazbu za ocjenjivača trofeja divljači. Izobrazba će se održati u prostorijama LS Zagrebačke županije, Jaruščica 17 i u muzeju Hrvatskog lovačkog saveza, Nazorova 63.

Temeljem Zakona o lovstvu ( NN 99/2018. , članak 71.), trofeji divljači koji podliježu vrednovanju moraju se ocijeniti. Stečene trofeje divljači, jedan su od pokazatelja kvalitete gospodarenja lovištem. Trofeje ocjenjuje komisija lovoovlaštenika sastavljena od 3 (tri) ovlaštena ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja.

 

UPLATA  ZA IZOBRAZBU ZA OCJENJIVAČE  ( UKUPNO 2.000,00 Kn):

  1. 1.700,00 Kn na račun HR8423400091100010145,  HLS, Nazorova 63, Zagreb

U pozivu na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja : troškovi ispita za ocjenjivače

 

  1. 300,00 Kn na račun HR9423600001101460838, LSZŽ , Jaruščica 17, Zagreb

U pozivu na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja : troškovi organizacije ispita za ocjenjivače

_____________________________________________________________________________________________________________

Popunjenu prijavnicu sa dokazom uplate dostaviti LS Zagrebačke županije do 24. veljače 2020. na e-adresu : ls.zagrebacke@hls.t-com.hr

Za dodatne informacije kontaktirajte tajnika LS Zagrebačke županije ,099 6060639, ls.zagrebacke@hls.t-com.hr
_____________________________________________________________________________________________________________

Ovdje preuzeti – PRIJAVNICA OCJENJIVAČ TROFEJA

LSZŽ, veljača 2020.

Lovačka udruga za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srna“ Samobor u Zborniku Ogranka Matice Hrvatske Samobor

U ponedjeljak 3. veljače, u Gradskoj knjižnici Samobor,  u povodu obilježavanja Dana Matice hrvatske,  predstavljen je Zbornik Ogranka Matice Hrvatske Samobor.

Nazočne je pozdravio predsjednik samoborskog ogranka Matice Gordan Črpić. Zbornik su predstavili Sandra Sinković, Zoran Perović i Marijan Lukšić, predsjednik LU „Srna“ Samobor i dopredsjednik LS Zagrebačke županije. Uz brojne nazočne , predstavljanju su prisustvovali predsjednik  LS Zagrebačke županije Marinko Šebečić, tajnik  Slavoljub Marčićev, član Izvršnog odbora Stjepan Garašić. Uz lovce Samoborskog kraja, ovoj kulturnoj manifestaciji prisustvovao je i doajen lovstva Želimir Štahan, i sam autor tekstova Zbornika.

Zbornici obuhvaćaju povijesni, kulturni, znanstveni, sportski i općenito društveni okvir života grada Samobora, kojemu istaknuti pojedinci, svatko u svojem djelokrugu rada, daju osobit i prepoznatljiv pečat.

Tako je jedno od poglavlja posvećeno lovstvu i radu Lovačke udruge Srna Samobor, o čemu je na predstavljanju zbornika govorio njezin predsjednik i autor teksta Marijan Lukšić. Na  preko 20 stranica, možemo pratiti LU „Srna“ Samobor od  davne 1945. , godine osnutka, pa do današnji dana. Danas društvo broji oko 100 članova i uspješno gospodari sa najvećim lovištem u Zagrebačkoj županiji . Izgradili su jedan od najmodernijih lovačkih domova u Hrvatskoj i desetljećima surađuju sa susjednim lovačkih društvima i preko 40 godina predvode suradnju naših lovaca sa susjednim lovačkim društvima iz Slovenije , kroz Lovno uzgojni bazen Žumberak-Gorjanci.

Lovci iz Samobora posebnu brigu vode o kvaliteti i čistoći staništa. Mogu se pohvaliti da u njihovom lovištu , uz ostalu divljač, obitavaju i jelen, medvjed i divokoza.