Ispit za lovno-kinološke suce

U organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza održati će se ispit za lovno-kinološke suce dana 18. prosinca 2010. godine (subota), s početkom u 1000 sati.

Ispit će se održati u prostorijama HLS-a, Nazorova 63, Zagreb.

Predviđeno je da ispitu mogu pristupiti:

  • kandidati koji do sada nisu zadovoljili (pristojba je 200,00 kn)
  • lovno-kinološki suci koji žele dopuniti radnu skupinu (pristojba je 100,00 kn po pasmini)

Rok za prijave i uplate (koje se vrše isključivo putem županijskih lovačkih saveza) je 13.12.2010.


HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
ZAGREB, V. Nazora 63
Broj: 04-1250/10.
Zagreb, 16.11.2010. LOVAČKI SAVEZ ŽUPANIJE – s v i m a
Predmet:   Ispit za lovno-kinološke suce – obavijest, dostavlja se 

U organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza održati će se ispit za lovno-kinološke suce dana 18. prosinca 2010. godine (subota), s početkom u 1000 sati.

Ispit će se održati u prostorijama HLS-a, Nazorova 63, Zagreb.

Predviđeno je da ispitu mogu pristupiti:

  • kandidati koji do sada nisu zadovoljili (pristojba je 200,00 kn)
  • lovno-kinološki suci koji žele dopuniti radnu skupinu (pristojba je 100,00 kn po pasmini)

Rok za prijave i uplate (koje se vrše isključivo putem županijskih lovačkih saveza) je 13.12.2010.

S poštovanjem, Tajnik Ivica Budor, dipl. ing. 
Prilog: – doc Ispit za lovno kinološke suce u HLS-u.doc