Pse u lovu trebaju ocjenjivati lovci

vladimir_cvetkoVladimir Cvetko, dopredsjed nik HLS-a, Zaprešić: Lovcima su psi potrebni jer bez dobrog psa nema kvalitetna lova, a o tome kakav je pas ocjenu mogu ponajbolje donijeti lovci. Sada nam je važno da zaštitimo lovce koji se bave uzgojem pasa kao i one kinološke suce ko ji će se u HLS-u uključi ti u provođenje radnih ispita.

Cijeli članak u Lovački vjesnik 10-2009.