LISTOPAD U LOVIŠTU

Do otprilike sredine mjeseca traje rika običnog jelena, a počinje rika jelena lopatara, koja u drugoj polovici dostiže vrhunac. Potkraj mjeseca počinje parenje muflona. Srnjaci odbacuju rogovlje i počinje im rasti novo. U šumi je obilje jesenskih plodova i gljiva pa se divljač obilnije hrani da bi stekla pričuvu sala za zimu i pretežno se (osim poljskih srna) zadržava u njoj. Hrana se može naći i na poljima. Za prihranu treba prikupljati raznu zrnatu hranu, gomoljike, šumske plodove, voće, silažu… Treba ih uskladištiti tako da se ne pokvare, i blizu hranilištima. Okopavine, neki šumski i drugi plodovi mogu se spremiti u trapove. Treba pripremiti stara i nova hranilišta. Fazane, trčke, zečeve, srneću i drugu divljač treba prihranjivati osobito ondje gdje nema dovoljno zaklona da se zadrže u lovištu. Hrana se daje i divljim patkama, da ostanu u lovištu. Za zaklon divljači treba ostaviti pokoje polje gdje je ručno obran kukuruz. Vrijeme je podizanja trajnih zaklona, remiza, grupa drveća i grmlja, drvoreda. Pri tom treba birati vrste koje će dati hranu i zaklon divljači. Počinje glavna lovna sezona pa treba utvrditi stvaran prirast divljači koja se lovi. U lov se smije ići samo s ispitanim lovačkim psima koji imaju potvrdu HLS-a. Treba paziti na sigurnost lovaca, na ljude koji rade na poljima ili u šumi i skupljače šumskih plodova.