Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o Lovostaju

Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o Lovostaju

U Narodnim Novinama broj 34/2018 od 11. travnja 2018. godine objavljena je izmjena Pravilnika o lovostaju za Svinju Divlju (Sus scrofa L.) – krmaču, a koja stupa na snagu osmi dan od objave.

chemisol-repelent-divlja-svinja-3-1030x643

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 41/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 67/16 – Odluka

Ustavnog suda Republike Hrvatske i 62/17) i prethodnog mišljenja središnjeg tijela državne uprave

nadležnog za poslove zaštite prirode ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU

Članak 1.

U Pravilniku o lovostaju (»Narodne novine« br. 67/10, 87/10, 97/13 i 44/17), u članku 4. točki A. KRUPNA

DIVLJAČ riječi:

»svinja divlja (Sus scrofa L.)

krmača – od 1. veljače do 30. lipnja«

zamjenjuju se riječima:

»svinja divlja (Sus scrofa L.)

krmača – nema lovostaja, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/48

Urbroj: 525-11/1032-18-5

Zagreb, 21. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.