U ČETVRTAK 3. RUJNA 2020. GODINE ODRŽANA 5. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U  četvrtak  3. rujna  2020. godine s početkom u 19:00, u restoranu „Žumberački raj“ Žamarija 1a , 10455 Kostanjevac, održana je 5. sjednica Izvršnog odbora  LS Zagrebačke županije sa slijedećim dnevnim redom.

  1. Verifikacija zapisnika sa 4. Sjednice Izvršnog odbora LS Zagrebačke županije;
  2. Analiza aktualnog stanja i predstojeće aktivnosti LS Zagrebačke županije;
  3. Prijedlog izmjene Statuta LS Zagrebačke županije;
  1. Priprema Skupštine LS Zagrebačke županije;
  2. Prijedlog za odlikovanje 3. reda Francu Butari, predsjedniku Koordinacijskog odbora LUB-a Žumberak Gorjanci.

Uz članove Izvršnog odbora, sjednici je prisustvovao i predsjednik Nadzornog odbora LS Zagrebačke županije. Članovi Izvršnog odbora , uz pripremljene materijale, raspravljali su aktualnom stanju u Savezu i lovstvu.

Nakon analize materijala za Skupštinu i određenih nadopuna, usvojeno je da se Skupština održi 18. rujna 2020. U restoranu „Ćurak“ u Rugvici. Sjednica Skupštine počinje u 17:00 sati. Članovi Izvršnog odbora raspravljali su i o izmjeni Statuta, kako bi se stvorili uvjeti za izobrazbu kadrova u lovstvu od strane našeg Saveza. Skupštini će se predložiti i izmjena, nadopuna Poslovnika o radu Skupštine, radi mogućnosti održavanja elektronske Skupštine  u izvanrednim okolnostima.

Prijedlozi izmjena Statuta i Poslovnika, izvješća za 2019. godinu i planovi za 2021. godinu dostavit će se  delegatima putem e-pošte.

Domaćin sjednice je LD „Kuna“ Kalje, Jastrebarsko.