Odlikovanja

Lovačka odlikovanja i priznanja su najviši znaci javnih priznanja koji su dodjeljuju za izuzetne zasluge i doprinos razvoju i unapređenju lovstva, uzgoja i zaštite divljači, zaštite prirode i čovjekovog okoliša, razvoju i implementaciji lovne kulture, edukacije i etike, međunarodnoj stručnoj suradnji i razvoju Hrvatskog lovačkog saveza u cjelini.

Lovačka odlikovanja se dodjeluju temeljem Pravilnika o Lovačkim Odlikovanjima.

Lovačka odlikovanja I., II. i III. reda dodjeljuju se u omjeru 1 : 3 : 5, a njihov ukupan broj u kalendarskoj godini ne smije biti veći od 2,5 (dva i pol) posto cjelokupnog članstva udruge, županijskog lovačkog saveza odnosno Grada Zagreba ili 5 (pet) posto za dvije uzastopne kalendarske godine. Obilježavanjem značajnih obljetnica osnutka, lovačka društva pored navedenih kriterija mogu dobiti još po jedno odlikovanje za svakih narednih 10 godina od osnutka (10 – 1; 20 – 2, 30 – 3 itd.) Prijedlog za dodjelu lovačkog odlikovanja III. reda) može se podnijeti nakon 5 (pet) godina članstva u udruzi/društvu, odnosno Hrvatskom lovačkom savezu. Za razmatranje prijedloga za dodjelu slijedećeg lovačkog odlikovanja članu mora proći najmanje 5. godina (pet) od dodjele prethodnog lovačkog odlikovanja.