Adresar Lovačkih udruga -staro

Adresa
Bana Jelačića 169, PP 3
10290 Zaprešić

Kontakti

Poslovni telefon: (01) 3312959
Mobilni telefon: 099 6060617
Faks: (01) 3312959
E-mail: ls.zagrebacke
@hls.t-com.hr

Dužnosnici

Vladimir Cvetko – predsjednik
Zdravko Piškor – tajnik

Lovačka društva i udruge

R. br. Lovačko društvo/udruga Adresa Kontakti
(dužnost)
Telefon
1. LD “Vepar” Jakovlje Trg Hrvatskih Velikana 1
10297 Jakovlje
2. LD “Srna” Lupoglav Zagrebačka 61
10370 Dugo Selo
Josip Funtek
(ostalo)
(091) 97 98 767
3. LD “Srnjak” Dugo Selo Lovački put 3
10370 Dugo Selo
Branko Krapec
(ostalo)
(098) 93 77 103
4. LD “Zec” Oborovo Oborovo bb
10372 Oborovo
Stjepan Kirin
(ostalo)
(01) 27 64 001,
(098) 23 37 15
5. LD “Kuna” Velika Ostrna Veliki Osrtn, Čulinečka 52
10370 Dugo Selo
Ivan Novak
(ostalo)
(01) 32 51 535
6. LD “Strijelac 2000” Ježevo
7. LD “Sokol” Stančić Ivan Đuras
(predsjednik)
(091) 27 57 490
8. LD “Fazan” Svibje Svibje bb
10361 Sesv. Kraljevec
Stjepan Špoljarec
(ostalo)
(091) 27 60 295
9. LD “Srndać” Plešivica Plešivica 130
10450 Jastrebarsko
Krunoslav Hrvoj
(ostalo)
(098) 56 96 66
10. LD “Jastreb” Jastrebarsko Zdihovo 30
10450 Jastrebarsko
Slavoljub Marčićev
(ostalo)
(098) 69 64 59
11. LD “Fazan” Okić Repišće 4a
10450 Jastrebarsko
Franjo Vučković
(ostalo)
(01) 62 89 509
12. LD “Zec” Kupinec Kupinec bb
10450 Jastrebarsko
Vlado Maretić
(ostalo)
(098) 38 04 69
13. LD “Šljuka” Donja Kupčina Donja Kupčina 397
10451 Pisarovina
Božidar Ruševljan
(ostalo)
(091) 62 91 681
14. LD “Kuna” Cvetković Cvetkovečka 23
10450 Jastrebarsko
Stjepan Loparić
(ostalo)
(01) 62 83 269
15. LD “Sokol” Petrovina Volavje 3b
Željko Šoštarić
(tajnik)
(01) 62 86 325,
(098) 44 68 78
16. LD “Golub” Sveta Jana Gorica Svetojanska bb
10453 Gorica Svetojanska
17. LD “Fazan” Krašić Branko Puškar
(ostalo)
(01) 62 70 256
18. LD “Jastreb” Kostanjevac Tupćina 25a
10455 Kostanjevac
Branko Popović
(ostalo)
(098) 31 18 20
19. LD “Kuna” Kalje Trešnjevka 10
10450 Jastrebarsko
Milan Bastašić
(ostalo)
(098) 77 38 63
20. LD “Golub” Pisarovina Jamnica Pisarovinska bb
Josip Škrinjarić
(ostalo)
(099) 35 46 567
21. LD “Srna” Samobor Pod Brezom bb
Ivica Vukovnski
(ostalo)
(01) 33 75 382
22. LD “Jastreb” Sv. Nedjelja Strmec, Trnska bb
10430 Samobor
23. LD “Vepar” Žumberački Budinjak Budinjak bb
10456 Kalje
Marijan Lukšić
(ostalo)
(047) 42 20 47
24. LD “Šljuka” Sv. Martin pod Okićem Zagrebačka bb, Galgovo
10435 Sveti Martin pod Okićem
25. LU “Orao” Vrbovec Zvonko Bartol
(ostalo)
(01) 27 27 474
26. LU “Sokol” Vukšinac Ivan Samborsky (01) 27 25 993
27. LU “Golub” Dubrava Milan Grgurić
(ostalo)
(01) 27 26 333,
(091) 27 60 002
28. LD “Vepar” Poljana Dragutin Pomper
(ostalo)
(01) 27 91 603
29. LD “Zec” Banovo Milan Šaško
(ostalo)
(01) 27 99 299
30. LU “Fazan” Preseka Marijo Rožman
(ostalo)
(01) 27 20 032
31. LD “Fazan” Lonjica Zlatko Lisičak
(ostalo)
(01) 27 24 071
32. LU “Gaj” Gradec Glatki Stjepan
(ostalo)
(01) 27 97 126
33. LD “Jelen” Lubena Baričević Dražen
(ostalo)
(01) 27 28 242
34. LD “Šljuka” Rakovec Krljan Franjo
(ostalo)
(01) 27 98 016
35. LD “Srndać” Bolč Gladoič Zdravko
(ostalo)
(01) 27 27 504
36. LU “Vidra” Cugovec Mesar Vlado
(ostalo)
(01) 27 90 281
37. LD “Fazan” Bedenica Bedenica bb
Ivica Bičak
(ostalo)
098 64 19 85
38. LD “Srndać” Bertovina-Strmec Bukevje 40
10382 Donja Zelina
Ivica Kukovačec
(ostalo)
(01) 33 50 754
39. LD “Srnjak” Volavje Volavje bb
40. LU “Vepar” Jamnica Pisarovinska Jamnica Pisarovinska bb
10451 Pisarovina
Ivica Zvonar (ostalo) (01) 62 91 134
41. LD “Srnjak” Sv. Ivan Zelina Braće Radića 8
10380 Sv. Ivan Zelina
Ivan Kralj (ostalo) (099) 21 22 87
42. PA-MAR” d.o.o. Jastrebarsko
43. LD “Kuna” Radoišće Radoišće bb
10383 Komin
Vladimir Vodopija (predsjednik) (01) 33 95 197
44. LU “Vepar” Jastrebarsko 99 V. Mačeka 2
10450 Jastrebarsko
Marinko Šebečić (ostalo) (091) 62 90 033
45. LD “Šljuka” Jamnička Velika Jamnička Velika 3a
10451 Pisarovina
Mladen Horvat (ostalo) (099) 67 18 138
46. LD “Srnjak” Bratina Bratina 148
10451 Pisarovina
Stjepan Skender (ostalo) (091) 72 75 437
47. LD “Vidra” Dubravica Sutlanske doline 53
10293 Dubravica
48. LD “Srnjak” Brdovečko Prigorje Zdenačka 150
10292 Prigorje Brdovečko
Pasarić Željko
(ostalo)
(098) 34 76 55
49. LD “Šljuka” Luka Luka bb
10296 Luka
50. LD “Fazan” Pušća Bregovljanska 5
10294 Donja Pušća
Boris Maršanić (predsjednik) (01) 33 93 067
(091) 33 63 185
51. Mladen Kušić, Sv. Ivan Zelina Donje Psarjevo 81
10380 Sv. Ivan Zelina
Mladen Kušić
52. LU “Srndać” Poljanski Lug Budiselić Mato (ostalo) (01) 27 96 371
53. LD “Vepar” Kravarsko
54. LD “Srna” Trebovec Dugoselska 8
10311 Posavski Bregi
Darko Matkerić (ostalo) (091) 73 16 231
55. LD “Šljuka” Lukinić Brdo
56. LU “Žumberačka gora” Samobor Ljudevita Gaja 11
10430 Samobor
57. LD “Fazan” Topolje Lonjska 18
10310 Ivanić-Grad
Vinko Prutki
(ostalo)
(01) 28 81 381
58. LD “Šljuka” Opatinec Tarno 3
10310 Ivanić Grad
Rašić Ivica (predsjednik) (01) 28 99 250
(091) 28 99 250
59. LD “Prepelica” Ivanić Grad Vulinčeva 29
10310 Ivanić-Grad
Damir Binički
(ostalo)
(098) 73 36 86
60. LD “Srndać” Kloštar Ivanić Čemernica Lonjska bb
10312 Kloštar Ivanić
Josip Vincek
(ostalo)
(01) 28 92 721
61. LD “Vidra” Križ
62. LD “Lipa” Lipovec
63. LD “Slavuj” Dubranec
64. LD “Fazan” Donja Lomnica Markuševac Turop. 8
10253 D. Dragonožac
Domjanković Dražen (ostalo) (01) 32 47 643
65. LD “Trčka” Novo Čiče
66. LD “Patka” Orle
67. LD “Srndać” Vukovina Mikulin Drago (ostalo) (098) 21 80 57
68. LD “Jarebica” Mraclin
69. LD “Srna” Velika Gorica
70. LD “Kuna” Kravarsko Ključička cesta 64
10413 Kravarsko
Tičarić Zvonko (ostalo) (091) 62 21 569
71. LD “Kuna” Jablanovec
72. LD “Lane” Pokupsko
73. LD “Šljuka” Bistra Franje Gulića 25
10298 Donja Bistra
74. LD “Zaprešić” Zaprešić B. Josipa Jelačića 169
10290 Zaprešić
(01) 33 10 833
LD Zaprešić
75. LD “Šljuka” Ščitarjevo
76. LD “Kuna” Buševec
77. LD “Šljuka” Lukavec
78. LD “Lovac” Velika Gorica Pleška 14
10410 Velika Gorica
Damir Pilčik
(ostalo)
(091) 11 21 073
79. LD “Velika Mlaka” Velika Mlaka Trg Majke Hrvatice 3
10408 Velika Mlaka
Šešljaga Ivan
(ostalo)
(091) 55 42 397
80. LU “Diana” Pušća
81. LU “Sv. Hubert” Jastrebarsko Dr. Franje Tuđmana 48
10450 Jastrebarsko
Krunoslav Budinščak (ostalo) (01) 62 81 626
82. LU “Vepar” Jastrebarsko 06. Zdihovačka 25
10450 Jastrebarsko
(091) 56 97 671
83. LU “Sokol” Pokupsko Pokupsko bb
10414 Pokupsko
(01) 62 66 250
84. LD “Vepar” Rečica Kriška Kriška bb
10315 Novoselec
Srdojević Milivoj (ostalo) (098) 25 44 01
85. AGRO-GROM d.o.o Perkovčeva 88
10430 Samobor
(01) 33 66 179
86. Jordan mjerila d.o.o.
87. Cervus-Jaska d.o.o. Zdihovačka 25
10450 Jastrebarsko
88. LU “Marča” S. Radića 32
10312 Kloštar Ivanić