Izobrazba kadrova u lovstvu u organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačkog saveza Zagrebačke županije

Lovački savez Zagrebačke županije, u sklopu škole za izobrazbu kadrova u lovstvu Hrvatskog lovačkog saveza, provodi izobrazbu kadrova u lovstvu temeljem

U školi Lovačkog savez Zagrebačke županije djeluje petnaestak certificiranih predavača koji godišnje, kroz desetak termina osposobljavanja, provedu izobrazbu gotovo dvije stotine kandidata. Konkretni termini osposobljavanja određuju se temeljem interesa samih kandidata.

Stoga, ako želite postati lovac ili se dodatno educirati za obavljanje poslova lovočuvara ili ocjenjivača trofeja divljači molimo Vas da popunjenu prijavnicu za upis u željeni program osposobljavanja dostavite u Lovački savez Zagrebačke županije na bilo koju od slijedećih adresa:

Pismeno: Jarušćica 17, 10 020 Zagreb, Tel: 01 6140 558

Elektronski: ls.zagrebacke@hls.t-com.hr

Srdačan lovački pozdrav, Dobra kob!