RUJAN U LOVIŠTU

Vrijeme je jelenske rike. Ako ih ljudi previše uznemiravaju, jeleni traže nova rikališta. Pojavljuju se srnjaci koji su se krili i odmarali u gustišima poslije parenja. Svi lopatari imaju očišćeno rogovlje. Linja se papkasta divljač, najprije mlađa a poslije stara, prestarjela i bolesna. Seoba je ptica u punome jeku: odlaze i šumske šljuke, a golubovi grivnjaši stvaraju jata i postupno odlijeću. U šumama je obilje hrane, a još je ima i na poljima pa mnoge vrste divljači stvaraju zalihe sala za zimu. Te su zalihe potrebne i divljači koja će prespavati zimu. Plodove za prihranu treba spremati u trapove. Može se već početi prihranjivati srneća i jelenska divljač sočnom hranom, što je važno za stvaranje zaliha za zimu, bolje preživljavanje, prirast i trofeje. Treba početi prihranjivati i fazane i trčke. Ubire se i sprema urod sa polja a neka se pripremaju za sjetvu. Polja koja služe za izravnu prehranu divljači ograđuju se, a neka, poput onih pod krmnim keljem, ostavljaju se za poslije. Treba izabrati površine i obaviti pripreme za podizanje remiza, sjetvu i sadnju drvenastih vrsta u lovištima. Ako to još nije učinjeno, treba popraviti stara i izgraditi nova hranilišta. Za sve vrste divljači koje se love treba prije ili na samom početku lovne sezone utvrditi stvaran prirast i ovisno o tome ispraviti prije napravljene planove odstrjela na temelju proljetnog brojnog stanja i koeficijenta prirasta.