STUDENI U LOVIŠTU

Početkom mjeseca okončava se rika jelena lopatara, nastavlja se parenje muflona i počinje parenje divokoza i divljih svinja. Završava se linjanje dlakave dvljači. Krzno krznašica je zrelo, još nije “iznošeno”. Posljednji mladi srnjaci odbacuju rogovlje i počinje im rasti novo. Divlji se papkari postupno udružuju u krda i premještaju se na toplija, zaštićenija i hranom bogatija staništa. Većina ptica selica, naših gnjezdarica, već se odselila, no još ima divljih pataka i nekih drugih selica. Dolaze nam sa sjevera divlje guske, divlje patke i druge selice. Kako vrijeme odmiče, sve je hladnije i sve je manje hrane za divljač, ponajprije na oranicama (preoravaju se i s njih se odvozi posljednji urod) i u planini, gdje ju snijeg prekrije. Zato divljač treba prihranjivati, a i da bi stvorila pričuve sala za još hladnije i hranom siromašnije vrijeme. Skladišta hrane u blizini hranilišta trebaju biti puna jer će zbog snijega biti otežano njezino raznošenje. Treba napuniti solišta. Dok zemlja još nije smrznuta, mogu se saditi drvenaste biljke za remize i manje zaštitne površine za divljač.