U LD Sokol Petrovina završena lovna sezona skupnih lovova

ld-sokol-petovina-Povratak-sa-standaLovci Lovačkog društva “Sokol” Petrovina lovom koji je održan 31. siječnja 2010. godine zaključili su sezonu skupnih lovova na divlje svinje i sitnu divljač. U protekloj sezoni  prema lovnom kalendaru održano je 18 skupnih lovova u kojima su lovci realizirali odstrel prema odredbama lovno gospodarske osnove.

Lovnik Marko Petruša na kraju lova zahvalio je svim članovima na suradnji i izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima u uzgoju divljači i realiziranom odstrelu….

ld-sokol-petrovina-Uz-znanje-trebas-imati-i-srece-240Lovci Lovačkog društva “Sokol” Petrovina lovom koji je održan 31. siječnja 2010. godine zaključili su sezonu skupnih lovova na divlje svinje i sitnu divljač. U protekloj sezoni prema lovnom kalendaru održano je 18 skupnih lovova u kojima su lovci realizirali odstrel prema odredbama lovno gospodarske osnove.

Lovnik Marko Petruša na kraju lova zahvalio je svim članovima na suradnji i izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima u uzgoju divljači i realiziranom odstrelu. Zahvaljujući u prvom redu velikom trudu lovaca uloženom na uređenje lovišta, sadnju remiza i kontinuiranoj prihrani divljači u lovištu Glavice egzistira stabilna populacija srneće divljači i divljih svinja. Ove godine učinjeni su i određeni napori i angažirana znatna sredstva za nabavu fazana i ispuštanje u lovište jer nizinski dio lovišta pruža vrlo dobre uvjete za uzgoj sitne divljači. Narednih vikenda planirano je održavanja četiri obavezna lova na nezaštićene vrste divljači kako bi se smanjilo brojno stanje lisica i ostalih predatora i stvorili optimalni uvjeti za uzgoj sitne divljači.

Zdravko Piškor

ld-sokol-petovina-ceka-550

Čeka

ld-sokol-petrovina-U-klancu-550

U klancu

ld-sokol-petrovina-Uspjesan-zavrsetak-sezone--dva-vepra-550

Uspiješana završetak lovne sezone –  dva vepra

ld-sokol-petrovinaNa-mjestu-odstrela-550

Na mjestu odstrela

ld-sokol-petovina-Povratak-sa-standa-55

Povratak sa štanda