28. Sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

U četvrtak 7. travnja održat će se

28. Sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

Skupština održat će se u Restoranu Rubin, Gornja Reka 14, Gornja Reka, 10450 Jastrebarsko s početkom u 18:00 sati

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine;
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

  • Radnog predsjedništva
  • Verifikacijske komisije
  • Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

3. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Izbor članova ( nadopuna ) za Tijela LS Zagrebačke županije;
6. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;

7.Podnošenje izvješća :

  • Izvršnog odbora o radu LS Zagrebačke županije u 2021. godini
  • O materijalno financijskom poslovanju LS Zagrebačke županije u 2021. godini
  • Nadzornog odbora o poslovanju LS Zagrebačke županije u 2021. godini;

8. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;

9. Odluka o visini članarine LS Zagrebačke županije za 2023. godinu ;

10. Rasprava i prihvaćanje:

  • Programa rada Saveza za 2023. godinu;
  • Plana prihoda i rashoda Saveza za 2023. godinu;

11. Različito.