Entries by LSZZ

Lovački savez Zagrebačke županije

Na prostoru Zagrebačke županije nalazi se 70 zajedničkih otvorenih lovišta i 12 vlastitih – državnih lovišta, 2 državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha). 95 ovlaštenika prava lova […]

RUJAN U LOVIŠTU

Vrijeme je jelenske rike. Ako ih ljudi previše uznemiravaju, jeleni traže nova rikališta. Pojavljuju se srnjaci koji su se krili i odmarali u gustišima poslije parenja. Svi lopatari imaju očišćeno rogovlje. Linja se papkasta divljač, najprije mlađa a poslije stara, prestarjela i bolesna. Seoba je ptica u punome jeku: odlaze i šumske šljuke, a golubovi […]