U ČETVRTAK 3. RUJNA 2020. GODINE ODRŽANA 5. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U  četvrtak  3. rujna  2020. godine s početkom u 19:00, u restoranu „Žumberački raj“ Žamarija 1a , 10455 Kostanjevac, održana je 5. sjednica Izvršnog odbora  LS Zagrebačke županije sa slijedećim dnevnim redom.

  1. Verifikacija zapisnika sa 4. Sjednice Izvršnog odbora LS Zagrebačke županije;
  2. Analiza aktualnog stanja i predstojeće aktivnosti LS Zagrebačke županije;
  3. Prijedlog izmjene Statuta LS Zagrebačke županije;
  1. Priprema Skupštine LS Zagrebačke županije;
  2. Prijedlog za odlikovanje 3. reda Francu Butari, predsjedniku Koordinacijskog odbora LUB-a Žumberak Gorjanci.

Uz članove Izvršnog odbora, sjednici je prisustvovao i predsjednik Nadzornog odbora LS Zagrebačke županije. Članovi Izvršnog odbora , uz pripremljene materijale, raspravljali su aktualnom stanju u Savezu i lovstvu.

Nakon analize materijala za Skupštinu i određenih nadopuna, usvojeno je da se Skupština održi 18. rujna 2020. U restoranu „Ćurak“ u Rugvici. Sjednica Skupštine počinje u 17:00 sati. Članovi Izvršnog odbora raspravljali su i o izmjeni Statuta, kako bi se stvorili uvjeti za izobrazbu kadrova u lovstvu od strane našeg Saveza. Skupštini će se predložiti i izmjena, nadopuna Poslovnika o radu Skupštine, radi mogućnosti održavanja elektronske Skupštine  u izvanrednim okolnostima.

Prijedlozi izmjena Statuta i Poslovnika, izvješća za 2019. godinu i planovi za 2021. godinu dostavit će se  delegatima putem e-pošte.

Domaćin sjednice je LD „Kuna“ Kalje, Jastrebarsko.

IZOBRAZBA ZA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI 2. – 7. ožujka 2020.

Lovački savez Zagrebačke županije od 2. do 7. ožujka 2020. godine, organizira izobrazbu za ocjenjivača trofeja divljači.

Temeljem ukazane potrebe, Lovački savez Zagrebačke županije od 2. do 7. ožujka 2020. godine, organizira izobrazbu za ocjenjivača trofeja divljači. Izobrazba će se održati u prostorijama LS Zagrebačke županije, Jaruščica 17 i u muzeju Hrvatskog lovačkog saveza, Nazorova 63.

Temeljem Zakona o lovstvu ( NN 99/2018. , članak 71.), trofeji divljači koji podliježu vrednovanju moraju se ocijeniti. Stečene trofeje divljači, jedan su od pokazatelja kvalitete gospodarenja lovištem. Trofeje ocjenjuje komisija lovoovlaštenika sastavljena od 3 (tri) ovlaštena ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja.

 

UPLATA  ZA IZOBRAZBU ZA OCJENJIVAČE  ( UKUPNO 2.000,00 Kn):

  1. 1.700,00 Kn na račun HR8423400091100010145,  HLS, Nazorova 63, Zagreb

U pozivu na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja : troškovi ispita za ocjenjivače

 

  1. 300,00 Kn na račun HR9423600001101460838, LSZŽ , Jaruščica 17, Zagreb

U pozivu na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja : troškovi organizacije ispita za ocjenjivače

_____________________________________________________________________________________________________________

Popunjenu prijavnicu sa dokazom uplate dostaviti LS Zagrebačke županije do 24. veljače 2020. na e-adresu : ls.zagrebacke@hls.t-com.hr

Za dodatne informacije kontaktirajte tajnika LS Zagrebačke županije ,099 6060639, ls.zagrebacke@hls.t-com.hr
_____________________________________________________________________________________________________________

Ovdje preuzeti – PRIJAVNICA OCJENJIVAČ TROFEJA

LSZŽ, veljača 2020.

Lovačka udruga za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Srna“ Samobor u Zborniku Ogranka Matice Hrvatske Samobor

U ponedjeljak 3. veljače, u Gradskoj knjižnici Samobor,  u povodu obilježavanja Dana Matice hrvatske,  predstavljen je Zbornik Ogranka Matice Hrvatske Samobor.

Nazočne je pozdravio predsjednik samoborskog ogranka Matice Gordan Črpić. Zbornik su predstavili Sandra Sinković, Zoran Perović i Marijan Lukšić, predsjednik LU „Srna“ Samobor i dopredsjednik LS Zagrebačke županije. Uz brojne nazočne , predstavljanju su prisustvovali predsjednik  LS Zagrebačke županije Marinko Šebečić, tajnik  Slavoljub Marčićev, član Izvršnog odbora Stjepan Garašić. Uz lovce Samoborskog kraja, ovoj kulturnoj manifestaciji prisustvovao je i doajen lovstva Želimir Štahan, i sam autor tekstova Zbornika.

Zbornici obuhvaćaju povijesni, kulturni, znanstveni, sportski i općenito društveni okvir života grada Samobora, kojemu istaknuti pojedinci, svatko u svojem djelokrugu rada, daju osobit i prepoznatljiv pečat.

Tako je jedno od poglavlja posvećeno lovstvu i radu Lovačke udruge Srna Samobor, o čemu je na predstavljanju zbornika govorio njezin predsjednik i autor teksta Marijan Lukšić. Na  preko 20 stranica, možemo pratiti LU „Srna“ Samobor od  davne 1945. , godine osnutka, pa do današnji dana. Danas društvo broji oko 100 članova i uspješno gospodari sa najvećim lovištem u Zagrebačkoj županiji . Izgradili su jedan od najmodernijih lovačkih domova u Hrvatskoj i desetljećima surađuju sa susjednim lovačkih društvima i preko 40 godina predvode suradnju naših lovaca sa susjednim lovačkim društvima iz Slovenije , kroz Lovno uzgojni bazen Žumberak-Gorjanci.

Lovci iz Samobora posebnu brigu vode o kvaliteti i čistoći staništa. Mogu se pohvaliti da u njihovom lovištu , uz ostalu divljač, obitavaju i jelen, medvjed i divokoza.

Pridruženi članovi

Ovdje se nalaze lovačka društva/udruge na području Zagrebačke Županije bez lovišta.

Osposobljavanje za lovca u Lovačkom savezu Zagrebačke županije

Ovim putem obavještavamo Vas da će osposobljavanje za lovca u Lovačkom savezu Zagrebačke županije započeti 5. studenoga 2012. godine u Svetom Ivanu Zelina

Ukoliko želite položiti lovački ispit, prijavnicu kandidata za osposobljavanje za lovca, koju možete pronaći pdf ovdje , dostavite u Lovački savez Zagrebačke županije na jedan od slijedećih načina:

Pismeno: A. G. Matoša 25, 10310 Ivanić-Grad ili,
Elektronski: ls.zagrebacke@hls.t-com.hr ili,
Telefaksom: 01 28 82 586

Lovački savez Zagrebačke županije, u sklopu škole za izobrazbu kadrova u lovstvu Hrvatskog lovačkog saveza, provodi izobrazbu kadrova u lovstvu temeljem Pravilnika o izobrazbi kadrova u lovstvu (NN 78/06) i Pravilnika o izmjenama i dopuna Pravilnika o izobrazbi kadrova u lovstvu (NN 92/08). U školi Lovačkog savez Zagrebačke županije djeluje petnaestak certificiranih predavača koji godišnje, kroz desetak termina osposobljavanja, provedu izobrazbu gotovo dvije stotine kandidata.

Sve dodatne informacije dostupne su na istim adresama kao i broju mobitela 099 60 60 639.
Srdačan lovački pozdrav, Dobra kob

Lovni ured Samobor

grb_samobor

Povijest lovstva u Samoboru

Lov u Samoboru ima dugu tradiciju, što je vidljivo i iz pismenih zapisa iz 17. i 18. stoljeća. Tako se iz jedne parnice koja se duže od sto godina vodila između građana Samobora i vlastelinstva Samobor (završila je 1769.) može pročitati da je lov riba i rakova na teritoriju općine Samobor pripadalo općini i vlasteli. “Ptičji lov” dosuđen je građanima. Na ovu točku presude vlastelinstvo je uložilo žalbu na Kraljevski sud u Pešti i ptičji lov dosuđen je vlasteli. Odredbama Sabora iz 1848. godine donesen je zakon o ukinuću feudalnih odnosa, te tako novi vlasnici velikih šumskih površina i pašnjaka, a tako i lovišta, postaju kotari, državna šumska gospodarstva, seoske općine. U kotaru Samobor 1908. godine održana je dražba za zakup lovišta na kojoj je samoborski veletrgovac Ivan Levičar u ime samoborskog lovačkog kluba zakupio lovište na 15 godina (1908. – 1923).
Danas na području Lovnog ureda Samobor djeluje pet lovačkih udruga i to: “Jastreb” Sv. Nedelja, “Šljuka” Sv. Martin pod Okićem, “Srna” Samobor, “Vepar žumberački” Budinjak i državno lovište “Žumberačka gora” Samobor. U članstvu Lovnog ureda Samobor je i vlastito lovište “Agro-Grom” Samobor koje ima svoje lovne površine kod Đakova, a vlasnik lovišta Pavao Grom živi u Samoboru.

Lovni ured Vrbovec

vrbovec-grbNa prostoru Zagrebačke županije nalazi se 69 zajedničkih otvorenih lovišta i 14 vlastitih – državnih lovišta, dva državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha).
Ovlaštenici prava lova u lovištima najvećim su dijelom lovačke udruge. Na području Zagrebačke županije izgrađena su 53 lovačka doma pretežno u vlasništvu lovačkih udruga. Lovačke su udruge također vlasnici oko 30 streljana za gađanje glinenih golubova – trap, od kojih su četiri olimpijske kategorije (streljana u Bukevju, Dubravici, Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu). Glavne vrste divljači su srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, trčka skvržulja i divlja patka.
Dobra kob !

Lovni ured Jastrebarsko

grb-jastrebarskoNa prostoru Zagrebačke županije nalazi se 69 zajedničkih otvorenih lovišta i 14 vlastitih – državnih lovišta, dva državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha).

Ovlaštenici prava lova u lovištima najvećim su dijelom lovačke udruge. Na području Zagrebačke županije izgrađena su 53 lovačka doma pretežno u vlasništvu lovačkih udruga. Lovačke su udruge također vlasnici oko 30 streljana za gađanje glinenih golubova – trap, od kojih su četiri olimpijske kategorije (streljana u Bukevju, Dubravici, Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu). Glavne vrste divljači su srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, trčka skvržulja i divlja patka. Dobra kob !

Lovni ured Sv. Ivan Zelina

grb-sv-ivan-zelinaNa prostoru Zagrebačke županije nalazi se 69 zajedničkih otvorenih lovišta i 14 vlastitih – državnih lovišta, dva državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha).
Ovlaštenici prava lova u lovištima najvećim su dijelom lovačke udruge. Na području Zagrebačke županije izgrađena su 53 lovačka doma pretežno u vlasništvu lovačkih udruga. Lovačke su udruge također vlasnici oko 30 streljana za gađanje glinenih golubova – trap, od kojih su četiri olimpijske kategorije (streljana u Bukevju, Dubravici, Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu). Glavne vrste divljači su srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, trčka skvržulja i divlja patka.
Dobra kob !

Lovni ured Ivanić Grad

grb_ivanic_gradNa prostoru Zagrebačke županije nalazi se 69 zajedničkih otvorenih lovišta i 14 vlastitih – državnih lovišta, dva državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha).
Ovlaštenici prava lova u lovištima najvećim su dijelom lovačke udruge. Na području Zagrebačke županije izgrađena su 53 lovačka doma pretežno u vlasništvu lovačkih udruga. Lovačke su udruge također vlasnici oko 30 streljana za gađanje glinenih golubova – trap, od kojih su četiri olimpijske kategorije (streljana u Bukevju, Dubravici, Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu). Glavne vrste divljači su srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, trčka skvržulja i divlja patka.
Dobra kob !