L.D. “LANE” POKUPSKO

 

LD “ŠLJUKA ” – LUKINIĆ BRDO

Lovačka udruga i adresa

Lovačka udruga „ŠLJUKA“ Lukinić Brdo
Lukinić Brdo bb, 10414 Pokupsko

Osobe za kontakt Predsjednik: Ivan Skender, Lukinić Brdo 92, 10414 Pokupsko, 098 468150
Tajnik: Milivoj Šestak, Šestak Brdo 21, 10414 Pokupsko, 091 4852 278
E-mail i www
Broj i naziv lovišta I/129 “Lukinić Brdo” karta-lovista-icon KARTA LOVIŠTA.pdf
Površina (ha) / Lovna površina (ha) 3099 ha / 2513 ha
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna 60 48 12
Zec 60 36 *
Fazan 185 80 148
200
Od ostale divljači javljaju se Jazavac, Kuna zlatica Lisica, Tvor, Mačka divlja, Šljuka Bena, Patka divlja
Vrijedne trofeje Trofejna Srneća divljač
Lovački dom i ostali objekti
Ostalo (što nudi lovačka udruga) Čistu prirodu, obilazak rijek Kupe i šetnja lovačkim stazama, lov na Šljuku.
Kulturni i drugi sadržaji u okolici

 

Obavijesti iz Lovačke udruge
Fotogalerija
{igallery 113}

Ukratko o udruzi

Udruga je osnovana 14. 12. 1997. godine, broji 30 članova. Gospodari lovištem I/129 – Lukinić Brdo