L.D. “ŠLJUKA” LUKAVEC

 

   

LD “ŠLJUKA ” – LUKAVEC

Lovačka udruga i adresa

Lovačka udruga „ŠLJUKA“ LUkavec
Putine 4, 10412 Donja Lomnica

sobe za kontakt Predsjednik: Sedmak Stjepan, Putine 4, 10412 Donja Lomnica, 0981908125
Tajnik: Vađić Željko, Vukovarska 3, Petrovina, 10410, Velika Gorica, 0912013377
E-mail i www  
Broj i naziv lovišta  
Površina lovišta (ha)  
Lovna površina (ha)  
Vrsta divljači Kapacitet lovišta Sadašnji broj Godišnji plan odstrela
Srna      
Zec      
Fazan      
Divlja svinja      
200      
   
Od ostale divljači javljaju se  
Vrijedne trofeje  
Lovački dom i ostali objekti  
Ostalo (što nudi lovačka udruga)  
Kulturni i drugi sadržaji u okolici

 

Obavijesti iz Lovačke udruge    
Fotogalerija
 

Ukratko o udruzi

Udruga je osnovana 1992. godine