Lovački savez Zagrebačke županije

grb_zagrebacka_zupanijaNa prostoru Zagrebačke županije nalazi se 70 zajedničkih otvorenih lovišta i 12 vlastitih – državnih lovišta, 2 državna uzgajališta pataka sa znatnim fondom divljači, te oko 3500 lovaca. U tri zaštićena objekta prirode u županiji zabranjen je lov. Ukupne lovne površine iznose 266.886 ha (unutar njih vanlovne površine čine 63.465 ha). 95 ovlaštenika prava lova u lovištima najvećim su dijelom lovačke udruge njih 87, u Lovački savez Zagrebačke županije kroz  8 Lovnih ureda učlanjeno je 84 lovačke udruge . Na području Zagrebačke županije izgrađena su 53 lovačka doma pretežno u vlasništvu lovačkih udruga. Lovačke su udruge također vlasnici oko 30 streljana za gađanje glinenih golubova – trap, od kojih su četiri olimpijske kategorije (streljana u Bukevju, Dubravici, Svetom Ivanu Zelini i Vrbovcu). Glavne vrste divljači su srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, trčka skvržulja i divlja patka. Dobra kob !