izborna skupstina

29. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

29. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

U petak 12. svibnja održat će se Izborna Skupština Lovačkog saveza Zagrebačke županije.

Skupština će se održati u petak 12.svibnja 2023. godine u Hotelu „Sport“,  Etanska cesta 4, 10310 Ivanić-Grad, s početkom u 18.00 sati

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:
  – Radnog predsjedništva;
  – Verifikacijske komisije;
  – Izbornog povjerenstva;
  – Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
 3.    Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;
 4.   Usvajanje dnevnog reda;
 5.   Prihvaćanje zapisnika sa 28. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;
 6.   Podnošenje izvješća :
  – Izvršnog odbora o radu Saveza
  – O materijalno financijskom poslovanju Saveza
  – Nadzornog odbora;
 7.    Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;
 8.    Davanje razrješnice Predsjedniku, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru, Stegovnom sudu i
  Arbitražnom sudu.
 9. Izbor:
  ◦ Predsjednika
  ◦ Članova Izvršnog odbora
  ◦ Članova Nadzornog odbora
  ◦ Članova Stegovnog suda
  ◦ Članova Arbitražnog suda;
 10.    Izbor delegata u Skupštinu Hrvatskog lovačkog saveza;
 11.   Odluka o visini članarine LS Zagrebačke županije za 2024. godinu;
 12.    Rasprava i prihvaćanje:
  –  Programa rada Saveza za 2024.godinu
  –  Plana prihoda i rashoda Saveza za 2024.godinu;
 13.  Različito.