IZOBRAZBA LOVACA

LS Zagrebačke županije je u sklopu izobrazbe za lovce, organizirao vježbe i usmeni dio ispitan za lovačke pripravnike

Kandidati u Lovačkom muzeju Hrvatskog lovačkog saveza – Željko Hrnčević sa pripravnicima

Lovački savez Zagrebačke županije, u sklopu izobrazbe lovaca, organizirao je praktični dio nastave za lovačke pripravnike. Vježbe su organizirane u dugoj polovici travnja u Lovačkom muzeju i na streljani LD „Zec“ Oborovo. Zbog broja kandidata , praktični dio nastave je organiziran u 3 grupe . Posebna pažnja je posvećena upoznavanju i rukovanju sa lovačkom oružjem. Nakon odrađenih vježbi, kandidati su pristupili on line pismenom ispitu. Usmeni ispit je održan u prostorijama LS Zagrebačke županije na Jaruščici u Zagrebu.

Vježbe na streljani – Stjepan Kirin sa pripravnicima

Vježbe na streljani – Stjepan Kirin sa pripravnicima