U četvrtak 7 .travnja održana je 28. Skupština LS Zagrebačke županije

U četvrtak 7. travnja 2022. godine u Restoranu Rubin, Gornja Reka , Jastrebarsko održana je 28. Sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik LS Zagrebačke županije Marinko Šebečić i na početku pozdravio sve prisutne delegate i goste. Minutom šutnje odali smo počast preminulim lovcima.

U ime Zagrebačke županije Skupštini su prisustvovali zamjenik župana, Damir Tomljenović, Potpredsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije i saborski zastupnik Mato Čičak i Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije Josip Kraljičković.

U ima grada Jastrebarsko Sjednici Skupštine prisustvovala je pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti grada Jastrebarsko. Kao i svake godine, Skupštini je prisustvovala Dubravka Goleš, voditeljica financijskog poslovanja Saveza.

Skupštinu su popratili i mediji, novinari Lovačkog vjesnika i Zagrebačke županije. Skupštinu je vodilo Radno predsjedništvo u sastavu Marinko Šebečić predsjednik i članovi Marijan Lukšić Robert Đuranec.

Nakon izbora radnih Tijela Sjednice Skupštine, u ime Verifikacione komisije, Stjepan Kirin je iznio podatke o broju prisutnih delegata. Skupštini su, od 72 članice prisustvovala 53 delegata, što je dovoljno za kvorum i sve odluke su pravovaljane.

Nakon usvajanja dnevnog reda, izvršena je dopuna Tijela LS Zagrebačke županije. Delegati su materijale dobili putem e-pošte, pa nije bilo potrebe čitati izvješća.

Predsjednik je dao kratak osvrt na najvažnija događanja u 2021. godini:

Odradili smo sve zacrtane aktivnosti. Bili smo uspješni i u lovnom streljaštvu i u lovnoj kinologiji, na županijskoj razini i na državnim prvenstvu. Čestitam strijelcima i voditelju Stjepanu Kirinu na osvojenom 6. mjestu na državnom prvenstvu održanom u Bzenici. Čestitam i našim kinolozima na odličnim rezultatima na državnom prvenstvu. „

Predsjednik je naglasio da je naš Savez u prošloj godini organizirao 3 kola Otvorenog lovno kinološkog kupa Sv. Hubert. Natjecalo se dvadesetak lovkinja i lovaca iz 6 županija i grada Zagreba.

Domaćin Dana lovstva Zagrebačke županije ove godine je Jaska. Sva događanja se održavaju u Lovnom uredu Jastrebarsko. Možda ćemo lovno streljaštvo morati održati negdje u susjedstvu. Planiramo i ove godine Lovno kinološki kup Sv. Hubert otvorenog tipa, ali natjecanja u 4 kola.

Početkom ožujka 2022. godine organizirali smo radionicu u Samoboru „Rad pasa po krvnom tragu“. Odaziv je bio velik, imali smo polaznike iz više županija pa čak i iz inozemstva. Predavanje je održao vrsni kinolog, prof. Bošković sa Osječkog fakulteta, a praktični dio su odradila dva vodiča sa svojim psima, bavarskim i hanoverskim krvosljednikom….. Pristupit ćemo izradi registra krvosljednika za cijelu Hrvatsku“.. rekao je predsjednik analizirajući aktivnosti Saveza u 2021. godini.

Predsjednik se osvrnuo i o donacijama LS Zagrebačke županije i rekao da naš Savez svake godine i financijski pomaže članice. Na prošlogodišnjoj Skupštini svim članicama uručene su motorne pile. Na Skupštini je donesena odluka o pomoći našim lovcima sa područja pogođenog potresom. Članu LD „Vepar“ Kravarsko kupili smo građevinski materijal , a za članove LD „Sokol“ Pokupsko, osigurali smo novac za 14 ledenica. Pomogli smo našim lovcima sa 34.000,00 Kn.

Predsjednik Marinko Šebečić je naglasio odličnu suradnju sa Zagrebačkom županijom. „Nikad nam nije zatvorila vrata, dapače uvijek nam izlazi u susret. Neka tako i ostane! Isto tako, zadovoljni smo odličnom suradnjom s gradom Jastrebarskom“. rekao je predsjednik.

Financijski smo stabilni, a prema transparentnosti poslovanja u samom smo vrhu Hrvatske.“, ustvrdio je predsjednik Marinko Šebečić. „ Naravno da uvijek može i bolje i više. Uvijek treba nešto mijenjati, nadograditi. Mijenjaju se uvjeti, okolnosti i naše potrebe. Analizirat ćemo naš Statut , ako treba izvršit ćemo promjene. Promijenit ćemo, nadopuniti, izraditi i uskladiti pravilnike i ostale potrebne pravne akte Saveza“.

Izvješća za 2021. godinu usvojena su jednoglasno.

Delegati su upoznati i sa Planom rada i sa Financijskim planom za 2023. godinu. Upoznati su i sa terminima natjecanja iz lovnog streljaštva i lovne kinologije. Članarina LS Zagrebačke županije za 2023. godinu ostaje nepromijenjena. Predsjednik je govoreći o planu rada u narednom razdoblju rekao je da će novina biti provedba programa suzbijanja velikog američkog metilja. Program praćenja i liječenja trebalo bi započeti odmah, već ove godine.

Delegat Ivica Ajduk je predložio da se do iduće Skupštine izrade pravilnici o radu Stegovnog i Arbitražnog suda. Prijedlog je usvojen. Odluka o članarini za 2023. godinu usvojena je jednoglasno.
Plan rada i Financijski plan za 2023. godinu usvojeni su jednoglasno.

Nakon usvajanja planova, predsjednik je zamolio goste da se obrate delegatima.

Delegati i uzvanici

Delegati i uzvanici

U ime grada Jastrebarskog delegatima se obratila Nadica Žužak . Prenijela je pozdrave gradonačelnika. „Za Dane lovstva stojimo vam na raspolaganju“ , naglasila je g. Nadica Žužak.

Zamjenik župana Damir Tomljenović je naglasio kako županija podržava naše lovce u svim projektima i aktivnostima. „Pročelnik vam je uvijek na raspolaganju, uvažili smo vaše prijedloge za potpore lovstvu u ovoj godini, i sve što budete tražili, razmotrit ćemo, i pomoći ćemo vam.“ Rekao je kako već godinama pokušavamo riješiti probleme lovačkih društava iz Bolča i Cugovca. Na žalost taj problem još nismo riješili.

Predavanje o velikom američkom metilju – Profesor dr.sc. Dean Konjević

Predavanje o velikom američkom metilju – Profesor dr.sc. Dean Konjević

Na kraju radnog dijela Skupštine, profesor dr.sc. Dean Konjević sa Feterinarskog fakulteta u Zagrebu, održao je predavanje o ugroženosti jelenske i srneće divljači od velikog američkog metilja. LS Zagrebačke županije namjerava provesti program zaštite i liječenja srneće i jelenske divljači od ovog nametnika u lovištima na području cijele Zagrebačke županije. Predsjednik Marinko Šebečić je rekao da je uspjeh moguć samo zajedničkim radom svih subjekata, LS Zagrebačke županije, Zagrebačke županije i lovozakupnika. Stručni dio i program liječenja provodio bi dr.sc. Dean Konjević. Nakon predavanja i diskusije, pročelnik mr.sc. Josip Kraljičković rekao je da će se Zagrebačka županija uključiti u provedbu programa i organizacijski i financijski. Predlaže da se u realizaciju krene odmah, već ove lovne godine.

Na kraju rada Skupštine, predsjednik je pozdravio sve prisutne i zahvalio se gostima na odazivu i podršci radu našeg Saveza.

Kao i svake godine, nakon završenog službenog rada Skupštine , gosti i delegati družili su se uz zajedničku večeru.

_________________________________________________________________________________________________________

Temeljem odredbi članka 21. Statuta Lovačkog saveza Zagrebačke županije

                                                S A Z I V A M

28. Sjednicu Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

Koja će se održati dana 7. travnja 2022. godine u Restoranu Rubin, Gornja Reka 14, Gornja Reka, 10450 Jastrebarsko s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine;
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

  •  Radnog predsjedništva
  • Verifikacijske komisije
  • Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

3. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;

4. Usvajanje dnevnog reda;

5. Izbor članova ( nadopuna ) za Tijela LS Zagrebačke županije;

6. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;

7. Podnošenje izvješća :

Izvršnog odbora o radu LS Zagrebačke županije u 2021. godini

  • O materijalno financijskom poslovanju LS Zagrebačke županije u 2021. godini
  • Nadzornog odbora o poslovanju LS Zagrebačke županije u 2021. godini;

8. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;

9. Odluka o visini članarine LS Zagrebačke županije za 2023. godinu ;

10. Rasprava i prihvaćanje:

  • Programa rada Saveza za 2023. godinu;
  • Plana prihoda i rashoda Saveza za 2023. godinu;

11. Različito.

 

Predsjednik LS Zagrebačke županije :

Marinko Šebečić, v.r.

LSZŽ, travanj 2022.