ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Početkom lipnja, na prekrasnim Ribnjacima Petko, održana je sjednica Predsjedništva LS Zagrebačke županije. U Velikogoričkom kraju, u blizini Save , na Ribnjacima Petko, članovi Predsjedništva raspravljali su o aktualnoj situaciji u lovstvu, organizaciji natjecanja, Skupština , provođenju izobazbe i ostalim aktivnostima LS Zagrebačke županije. Članovi Predsjedništva, posebnu pažnju, a i zabrinutost posvetili su Danima lovstva 2020. Ove godine , domaćini Dana lovstva Zagrebačke županije  su lovci Lovnog ureda Vrbovec. Kako opasnost od korona virusa još nije prošla, nitko sa sigurnošću ne može predvidjeti možućnost organiziranja većih događanja i natjecanja.

 

Ako bude sve u redu, natjecanje LS Zagrebačke županije u lovnom streljaštvu , planira se za zadnji vikend u kolovozu, 29. i 30. kolovoza. Lovna kinologija se planira , naravno ako dozvoli epidemiološka situacija, za konac rujna i za listopad.  Hrvatski lovački savez još nije odredio datume održavanja Državnih natjecanja.

Članovi Predsjedništva predlažu da se sjednica Skupštine našeg Saveza održu u drugoj polovici rujna, na području Lovnog ureda Vrbovec.


                                                                            Članovi Predsjedništva LSZŽ

Nakon radnog dijela, domaćin Ivan Petko, ugostio je članove Predsjedništva i tajnika , ribljim specijalitetima.