1. SRPNJA 2021. ODRŽAT ĆE SE REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

27. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije

održat će se dana 1. srpnja 2021. Godine u Restoranu Sablić, Trg Slobode 10, 10342 Dubrava s početkom u 17:00 sati

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine;
 2. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radnog predsjedništva

– Verifikacijske komisije

– Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

 1. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;
 2. Usvajanje dnevnog reda;
 3. Izbor članova ( nadopuna ) za Tijela LS Zagrebačke županije;
 4. Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;
 5. Podnošenje izvješća :
 • Izvršnog odbora o radu LS Zagrebačke županije u 2020. godini
 • O materijalno financijskom poslovanju LS Zagrebačke županije u 2020. godini
 • Nadzornog odbora o poslovanju LS Zagrebačke županije u 2020. godini;
 1. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;
 2. Odluka o visini članarine LS Zagrebačke županije za 2022. godinu ;
 3. Rasprava i prihvaćanje:
 • Programa rada Saveza za 2022. godinu;
 • Plana prihoda i rashoda Saveza za 2022. godinu;
 1. Različito.

 

LSZŽ, lipanj  2021.