1. SRPNJA 2021. ODRŽAT ĆE SE REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

27. sjednica Skupštine Lovačkog saveza Zagrebačke županije održat će se dana 1. srpnja 2021. Godine u Restoranu Sablić, Trg Slobode 10, 10342 Dubrava s početkom u 17:00 sati

 Poziv 27. Skupštinu LSZŽ 2021 .

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine;
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

  •  Radnog predsjedništva
  •  Verifikacijske komisije
  • Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

3. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Izbor članova ( nadopuna ) za Tijela LS Zagrebačke županije;
6. Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Skupštine LS Zagrebačke županije;
7. Podnošenje izvješća :

  • Izvršnog odbora o radu LS Zagrebačke županije u 2020. godini
  •  O materijalno financijskom poslovanju LS Zagrebačke županije u 2020. godini
  •  Nadzornog odbora o poslovanju LS Zagrebačke županije u 2020. godini;

8. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje;
9. Odluka o visini članarine LS Zagrebačke županije za 2022. godinu ;
10. Rasprava i prihvaćanje:

  •  Programa rada Saveza za 2022. godinu;
  • Plana prihoda i rashoda Saveza za 2022. godinu;

11. Različito.

LSZŽ, lipanj 2021